11 Márta 2010: Scéim camchuairte agus scaipthe saothair - 2010

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon scéim nua a fhógairt a thabharfaidh tacaíocht do chamchuairt agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne. Is é príomhchuspóir na scéime ná cinntiú go mbeidh rochtain ag lucht féachana ar fud na tíre ar imeachtaí ealaíne ardchaighdeáin.

Cuirtear fáilte roimh iarratais ar thograí ag bhfuil maoiniú á lorg acu mar thacaíocht do ghníomhaíochtaí ardchaighdeáin atá dírithe ar chineálacha éagsúla lucht féachana a bhaint amach in aon fhoirm ealaíne nó in aon réimse cleachtas ealaíne. Ba cheart go mbeadh na gníomhaíochtaí sin ar siúl i mbliana, nó go gcuirfí tús leo ar a laghad in 2010. 

Is é 5.30 i.n. ar an Déardaoin 15 Aibreán 2010 an spriocdháta d’iarratais. Táthar ag súil go gcuirfear iarratasóirí ar an eolas maidir le toradh a gcuid iarratas roimh dheireadh Bhealtaine 2010. 

Cuirfear an fhaisnéis go léir (lena n-áirítear Nótaí Treorach agus Foirm Iarratais samplach) ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ar an Luan 22 Márta 2010. Ní bheidh sonraí de bhreis ar fáil roimh an dáta sin.

Tá an scéim um Chamchuairt agus Scaipeadh Saothair oscailte d’iarratais ó eagraíochtaí, daoine aonair agus cineálacha éagsúla líonraí / cuibhreannas. Cuirtear fáilte ar leith roimh iarratais ó líonraí, ó chuibhreannais nó ó chomhghrúpaí láithreoirí eile, go háirithe nuair is léir go bhfuil mórchuid comhoibrithe i gceist leis an aonán léirithe nó leis na healaíontóirí. Tá iarratasóirí atá ag fáil maoinithe ón gComhairle Ealaíon i dteideal iarratas a dhéanamh, ar choinníoll gur léir go bhfuil an ghníomhaíocht camchuairte nó scaipthe a bhfuil maoiniú á lorg di sa bhreis ar na gníomhaíochtaí sin ar cuireadh maoiniú ón gComhairle Ealaíon ar fáil dóibh cheana féin. 

Ní mór iarratais a chur isteach ar líne. Beidh córas ar líne chun foirmeacha iarratais a chur isteach ar fáil agus fógrófar gach eolas an 22 Márta.

Cé go bhfuil sé ceaptha go dtabharfaidh scéim 2010 tacaíocht do ghníomhaíocht camchuairte agus scaipthe a bheidh ar siúl in 2010 (nó a chuirfear tús léi ar a laghad in 2010), fógróidh an Chomhairle Ealaíon scéim leanúnach go luath chun tacú le camchuairteanna agus le scaipeadh saothair i rith na tréimhse 2011-2015. Mar sin moltar dóibh siúd ar mhaith leo iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú le haghaidh gníomhaíochta atá sceidealaithe le tarlú le linn 2011 agus ina dhiaidh fanacht le fógra faoi thuilleadh sonraí a chuirfear ar fáil roimh dheireadh Aibreán 2010. Táthar go súil gur ag tús Iúil 2010 a bheidh spriocdháta chéad bhabhta iarratais na scéime leanúnaí.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)