04 Eanáir 2010: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Colm Tóibín as Gradam Úrscéil ‘Costa’ a bhuachan

Rinne an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas croíúil le Colm Tóibín, scríbhneoir agus ball na Comhairle as an nuacht gur bhuaigh sé Gradam Úrscéil ‘Costa’ de thairbhe Brooklyn.

I ndiaidh an fhógra, dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, "Is úrscéal corraitheach agus dea-scríofa é Brooklyn. Meallann Colm Tóibín an léitheoir chuig domhan ina bhfuil mothúcháin iombháite agus neamhráite le cumas teanga, gutha, agus dearcaidh atá ealaíonta agus atá den chéad scoth. Is úrscéal é atá doilbhchiúin agus thar a bheith géar, tá prós Choilm cumtha go saineolaíoch agus na carachtair fabhraithe go sciliúil aige. Cuireann sé ríméad orm gur bhuaigh Colm, scríbhneoir atá tiomanta go hiomlán dá ealaíon, an gradam seo.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)