09 Nollaig 2009: Ráiteas ón gComhairle Ealaíon Madir Lena Leithdháileadh sa Cháinaisnéis

Dúirt Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, agus í ag trácht ar leithdháileadh €69.15 milliún na Comhairle Ealaíon sa Cháinaisnéis:

"Aithníonn an Chomhairle Ealaíon go bhfuil dúshláin an-deacair os comhair an Rialtais, agus go gcaithfear caiteachas poiblí a laghdú. Léiríonn an €69.15 milliún a leithdháileadh don Chomhairle Ealaíon i gcomhair 2010, in ainneoin an bhrú ar acmhainní poiblí, tiomantas an Rialtais do na healaíona, agus go háirithe tiomantas an Aire Ealaíon, Martin Cullen TD.

"Táimid buíoch den Aire Cullen, agus freisin de na healaíontóirí, na heagraíochtaí ealaíon, na Teachtaí Dála, na baill den Chomhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, agus de na pobail ar fud na hÉireann a léirigh go poiblí le déanaí luach na n-ealaíon dóibh sa tréimhse dheacair seo.

"Is ísliú suntasach maoinithe atá sa leithdháileadh seo, agus beidh tionchar nach beag aige thar an earnáil, go háirithe i bhfianaise íslithe roimhe seo. Tá an t-eolas a theastaíonn chun an t-airgead seo a infheistiú go críonna ag an gComhairle Ealaíon, áfach, mar chomhlacht saineolaíoch na tíre i leith na n-ealaíon, agus bainfimid leas as ár dtaithí agus déanfaimid athdhúbailt ar ár n-iarrachtaí chun a chinntiú go mbeidh rochtain ag daoine ar fud na tíre ar rogha agus togha na n-ealaíon in 2010.

"Beidh an Chomhairle ag díriú freisin ar an ról lárnach a d’fhéadfadh a bheith ag na healaíona chun poist, turasóireacht chultúrtha agus infheistíocht a spreagadh. Tá a fhios againn ó thaighde a rinneadh go bhfuil an earnáil ag cur go mór leis an ngeilleagar agus le fostaíocht cheana féin. Toisc an méid a bhaineann Éire amach go seasta sna healaíona, is iad na healaíona na gnéithe uathúla is meallacaí atá againn mar thír.

"Teastaíonn uainn teachtaireacht shoiléir a fhógairt ar an domhan mór gur láthair í Éire ina bhfuil cruthaitheacht, nuálaíocht agus smaointeoireacht sholúbtha i réim agus dá bharr sin is áit chiallmhar í chun infheistiú a dhéanamh sna tionscail chruthaitheacha níos leithne."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)