21 Nollaig 2009: Fógraíonn An Chomhairle Ealaíon & RTÉ an tríú DANCE ON THE BOX DE CHUID RTÉ

Sna sála ar an rath a bhí air in 2006 agus arís in 2008, tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus RTÉ an tríú babhta de Dance on the Box RTÉ a fhógairt.  

Tá an Chomhairle Ealaíon agus RTÉ ag iarraidh ar ealaíontóirí scannánaíochta agus rince a gcuid scileanna a thabhairt le chéile, agus comhoibriú chun ceithre ghearrscannán rince a chruthú, a thaispeánfar den chéad uair ar theilifís RTÉ le linn Féile Rince Bhaile Átha Cliath 2010 (7 Aibreán go dtí 23 Bealtaine, 2010).

Tá sí mar aidhm ag an scéim deis comhoibrithe a chur ar fáil do chóragrafóirí agus scannánóirí, leanúint le cultúr rince a fhorbairt ar scannán in Éirinn agus lucht féachana a bhunú do shaothar rince-bhunaithe ar teilifís.   Rinneadh ocht scannán a choimisiúnú go dtí seo a shroich lucht féachana teilifíse Éireannach de bhreis is 900,000 agus a taispeánadh in os cionn tríocha féile scannán san Afraic, san Astráil, san Eoraip, i Meiriceá Theas agus i SAM.  

Dúirt Fionnuala Sweeney, Ceann Scannán agus Ealaíon Idirnáisiúnta na Comhairle Ealaíon, 'Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon an deis uathúil seo a thairiscint d'ealaíontóirí scannán agus rince in Éirinn, i gcomhpháirtíocht le RTÉ.  Is éard is cuspóir na scéime ná cruthú saothar nua samhlaíoch rince ar scannán a chumasú agus iad a chur os comhair lucht féachana forleathan trí chraoladh tiomanta ar theilifís RTÉ.’

Dúirt David McKenna, Léiritheoir Feidhmiúcháin Ealaíon & Trasmheán de chuid Theilifís RTÉ,’Tá áthas orainn comhoibriú arís eile leis an gComhairle Ealaíon scannáin rince bhunúla a chur chun cinn, ag cur cruthaitheacht rince comhaimseartha agus scannánaíocht na hÉireann os comhair lucht féachana náisiúnta díograiseach agus ag éascú rannpháirtíocht Theilifís RTÉ i bhFéile Rince Bhaile Átha Cliath.’

Déanfar suas le ceithre scannán a choimisiúnú mar chuid den bhabhta seo de Dance on the Box.   Ba chóir go mairfeadh gach scannán idir cúig agus sé nóiméad agus ní bheidh an buiséad níos airde ná €22,000.  Ba chóir don chóragrafaíocht agus don treoir a bheith bunúil, seachas athmhúnlú ar shaothar atá ann cheana.  

Is éard atá ag teastáil ón gComhairle Ealaíon agus ó RTÉ ná tionscadail a chuimsíonn stiúrthóirí, léiritheoirí agus córagrafóirí a bhfuil cuntas teiste acu maidir le cáilíocht agus cruthaitheacht i léiriú scannán agus/nó teilifíse agus rince, faoi seach.  Tá sé ar cheann de thosaíochtaí na scéime go gcaithfear a bheith in ann freastal ar lucht féachana teilifíse le linn buaic-uaire ar shlí a tharraingeoidh aird ar ealaíontóirí a chónaíonn in Éirinn.

Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil ná 5in Dé hAoine, 29 Eanáir 2010.  Caithfidh iarratasóirí a bheith ar fáil le haghaidh agallaimh Dé hAoine, 5 Feabhra agus a bheith in ann scannáin chríochnaithe a chur ar fáil ar an 5 Aibreán 2010, nó roimhe sin.  Reáchtálfar seisiún faisnéise sa ‘Dance House’ chun tuilleadh sonraí faoin scéim a thabhairt d’iarratasóirí ionchais tráthnóna Dé Luain, 18 Eanáir 2010.  Ba chóir d’éinne ar spéis leo a bheith i láthair clárú le Filmbase (sonraí thíos).

Déantar Dance on the Box RTÉ a riar ag Filmbase, ar son na Comhairle Ealaíon agus RTÉ.   Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Filmbase: t + 353 1 679 6716 agus r-phost: admin@filmbase.ie.


.  

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)