04 Mí na Samhna 2009: Tá ról nach beag ag na healaíona mar chuid den gheilleagar -- tuairisc

Tá ról an-suntasach ag na healaíona i gcomhthéacs gheilleagar na hÉireann agus is féidir leo a bheith mar ghníomhaí a spreagann poist agus infheistíocht, a léiríonn sonraí nua a cuireadh ar fáil inniu.

Tugtar le fios sa tuairisc, a choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon agus atá scríofa ag príomheacnamaí, go bhféadfadh tionchar geilleagrach na n-ealaíon a bheith níos mó ná mar a cheapann anailísithe agus lucht déanta beartas de ghnáth.

Tacaíonn maoiniú €76 milliún ón gComhairle Ealaíon d’eagraíochtaí ar fud na tíre le breis is 3,000 post, gineann sé láimhdeachas €192 milliún agus cuireann sé €54 milliún díreach ar ais sa Státchiste i bhfoirm cáin ioncaim, CBL, agus cánacha eile.

Tá tionchar geilleagrach earnáil níos leithne na n-ealaíon níos mó ná mar a raibh súil leis freisin; gineann sí Breisluach Comhlán €782 milliún, caiteachas iomlán €1.8 billiún, 26,519 post agus ioncam cánach €352 milliún.

Léiríonn an tuairisc freisin an ról suntasach atá ag na healaíona sna tionscail chruthaitheacha, áit ar ionann an Breisluach Comhlán agus €5.5 billiún, agus ar ionann an fhostaíocht iomlán agus 96,000.

Agus í ag labhairt le hiriseoirí inniu, chuir Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan, síos ar an tuairisc mar dhoiciméad "dian, bunaithe ar fhianaise, agus a bhfuil fáilte mór roimhe".

"Is féidir linn fianaise a thabhairt sa deireadh ar a bhfuil a fhios againn go hinstinneach: tá ról an-suntasach ag an gComhairle Ealaíon i gcomhthéacs gheilleagar na hÉireann, agus is féidir léi cúnamh a thabhairt chun na céadta post eile a ghineadh láithreach bonn, trí infheistíocht bhreise atá beag i gcomhréir leis an iomlán," a dúirt an tUasal Moylan.

"Tá ár gcuid ealaíontóirí agus ár n-eagraíochtaí ealaíon réidh chun a gcuid ról a ghlacadh maidir le téarnamh na hÉireann - maidir le cruthú post, le cáil idirnáisiúnta na hÉireann a chur chun cinn mar mhol cruthaitheachta, nuálaíochta, infheistíochta, agus, ar ndóigh, mar mhol turasóireachta cultúrtha," a dúirt an tUasal Moylan.

Ag an seisiún faisnéise, dúirt údar na tuairisce, an Dr Alan Gray, Comhpháirtí Bainistíochta Indecon Economic Consultants, gur léirigh a chuid anailíse go bhfuil tionchar suntasach geilleagrach ag earnálacha na n-ealaíon agus an chultúir.

"Cé nach gcreidim gur cheart na healaíona a mheas ar fhorais gheilleagracha amháin, is léir gur earnáil thábhachtach, dhlúthfhostaíochta í.  Cuireann sí go suntasach le hioncam an Státchiste chomh maith."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)