13 Eanáir 2010: Eisíonn an Chomhairle Ealaíon taighde ar spáis oibre físealaíontóirí agus ar rannpháirtíocht phoiblí

Athbhreithniú ar spáis oibre físealaíontóirí

Tar éis comhairliúcháin le físealaíontoírí grúpaí stiúideo agus saoráidí cónaitheacha mar chuid de phróiseas comhairliúcháin na Comhpháirtíochta ar son na nEalaíon, aithníodh go raibh gá le beartas soiléir ag an gComhairle Ealaíon i leith tacaíochta do spáis oibre ealaíontóirí. Ceapadh nach amháin go gcabhródh sé sin leis an gComhairle Ealaíon maidir lena cur chuige féin i dtreo tacaíocht a thabhairt don earnáil sin ach go bhféadfadh sé freisin ardán a sholáthar don Chomhairle chun aird a tharraingt ar staid leochaileach spáis oibre físealaíontóirí, staid a bhíonn i mbaol go minic, agus abhcóideacht a dhéanamh do sholáthar níos mó agus níos fearr sa réimse sin.

Mar chuid den phróiseas sin, choimisiúnaigh an Chomhairle A Review into Visual Artists Workspaces i Nollaig na bliana 2007. Ba é cuspóir iomlán an athbhreithnithe ná measúnú a dhéanamh ar sholáthar spáis oibre d’fhísealaíontóirí i bPoblacht na hÉireann agus moltaí a dhéanamh maidir le conas a d’fhéadfadh an Chomhairle Ealaíon dul i ngleic le tacaíocht agus forbairt straitéiseach do sholáthar spáis oibre amach anseo.

De bharr an athbhreithnithe sin, tá an Chomhairle ag forbairt a beartais i leith tacaíochta do spáis oibre físealaíontóirí.

Íoslódáil an tuarascáil: A review of visual artists’ workspaces (3.49MB, PDF)

Rannpháirtíocht phoiblí san ailtireacht i bPoblacht na hÉireann

In 2008, choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon taighde ar Public Engagement with Architecture in the Republic of Ireland agus é mar aidhm aici na tiomantais atá leagtha amach donailtireachtt sa Chomhpháirtíocht ar son na nEalaíon a chur chun cinn. Ba é cuspóir na taighde ná cabhrú leis an gComhairle roinnt bealaí a aithint trína bhféadfadh sí ról níos suntasaí a ghlacadh i rannpháirtíocht phoiblí san ailtireacht amach anseo.

I láthair na huaire tá an Chomhairle ag déanamh machnaimh ar ghníomhartha a eascraíonn as an taighde sin.

Íoslódáil an tuarascáil: Public engagement with architecture in the Republic of Ireland (.07MB, PDF)

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)