19 Deireadh Fómhair 2009: Glac do Shuíochán - cláraigh i gcomhair ticéid shaor in aisce agus ar lascaine

Den chéad uair in Éirinn, tá sé beartaithe ag ionaid taibhealaíon timpeall na tíre rud éigin a dhéanamh, ag comhoibriú chun na taibhealaíona a chur chun cinn in Éirinn. Glac do Shuíochán is teideal d’fheachtas náisiúnta um chur chun cinn a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh chun freastal ar ionaid taibhealaíon timpeall na tíre.

Tá an feachtas ‘Glac do Shuíochán’, atá gníomhach ó 9-14 Samhain, tógtha thart timpeall ar shuíomh gréasáin tiomnaithe, www.takeyourseat.ie, a chuireann taibhléirithe spreagúla beo atá ar siúl in ionaid ar fud na tíre i láthair duitse - an tomhaltóir - in aon áit amháin.

Ón lá inniu amach beidh rogha iontach lascainí, lena n-airítear ticéid shaor in aisce agus tairiscintí ar lascaine, á dtairgeadh ag an suíomh gréasáin le haghaidh seónna timpeall na tíre. Brabhsáil thart agus féach cad atá ar siúl an tseachtain sin - cláraigh agus faigh do chód - cuir áit in áirithe leis an ionad féin, agus lean na treoracha simplí chun do lascaine a éileamh do do chéad seó eile.

Tionscadal comhpháirtíochta is ea an tionscnamh seo a bhfuil aon ionad is tríocha, idir théatair, ionaid ealaíon agus ionaid cheoil, timpeall na tíre páirteach ann, agus tá sé arna chomhordú ag Lucht Féachana na nEalaíon, le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, ó Iontaobhas Cultúrtha Bharra an Teampaill, ó Fháilte Ireland agus RTÉ Raidió.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)