16 Deireadh Fómhair 2009: Tugann an scríbhneoir Joseph O'Connor a thacaíocht don Chomhairle Ealaíon

Ag labhairt dó sula raibh Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon Pat Moylan le dul os comhair an Chomhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Ealaíon, Spóirt, Turasóireachta, Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, labhair an scríbhneoir Joseph O’Connor faoina thacaíocht don Chomhairle Ealaíon.

"I 1987 nuair a bhí mé 24 bliana d’aois, chuidigh Rialtas na hÉireann liom forbairt mar úrscéalaí. Bhí mé i mo chónaí i Londain, díreach mar a bhí cuid mhaith de mo ghlúin. Bhí an t-airgead gann, agus is beag dóchas a bhí againn. Bhí mé briste brúite gan pingin i mo phóca.

Bhí mé ag iarraidh ficsean a scríobh ach ní raibh ag éirí go rómhaith liom, agus i mí na Samhna thug an t-ionad do scríbhneoirí agus d’ealaíontóirí in Eanach Mhic Dheirg, Newbliss, cead dom freastal ar feadh trí seachtaine.

Tá Eanach Mhic Dheirg ar cheann de na céadta tionscadal cultúrtha a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leis, ach beidh mé buíoch agus umhal go deo don áit sin. Ba ansin ar feadh na trí seachtaine sin i 1987, a scríobh mé na chéad chaibidlí de mo chéad úrscéal. Tugadh an spás agus an t-am dom le dul i mbun mo cheirde. I mbeagán focal, thug mo thír seans dom.
Ó shin i leith, tá sé úrscéal eile scríofa agam, cnuasach gearrscéalta, cúig leabhar nach ficsean iad, trí dhráma stáitse agus cúpla script scannáin. Fuair beagnach gach ceann de na saothair sin a bheag nó a mhór cabhair ón mbealach tuisceanach a thugann an rialtas aghaidh ar na healaíona in Éirinn. Léigh mé ag féilte liteartha a fuair tacaíocht ón gComhairle Ealaíon cosúil le Cúirt agus Éigse Cheatharlach, seachtain Scríbhneoirí Lios Tuathail, Féile Scríbhneoirí Bhaile Átha Cliath, Scoileanna Samhraidh Yeats agus Synge, Féile Liteartha Iarthar Chorcaí, agus go leor eile. Thug mé reacaireachtaí i scoileanna, i leabharlanna agus i bpríosúin; bhí mé in ann a bheith rannpháirteach i sraith leabhar New Island do dhaoine fásta a bhfuil fadhbanna liteartha acu, an cnuasach "Open Door" a bhain gradaim amach.

Bhí Amharclann an Gate in ann dráma nua liom a chur ar stáitse. Fuair Pigsback/Fishamble maoiniú chun trí dhráma eile a scríobh mé a thabhairt ar chamchuairt, timpeall na hÉireann, go dtí an Bhreatain agus go dtí Nua Eabhrac. Chuidigh obair stuama agus uaillmhianach ILE (Idirmhalartán Litríocht Éireann) chun m’úrscéal "Star of the Sea" a aistriú go 38 teanga. Bhí an leabhar a tháinig ina dhiaidh sin "Redemption Falls" ar an 1000ú úrscéal Éireannach a fuair cúnamh ar an mbealach seo, agus tá an leabhar foilsithe ar fud an domhain. 

Is iomaí tír atá feicthe agam i mo chuid oibre mar úrscéalaí. Astu sin, feictear Éire mar shampla breá, ceannaire domhanda chomh fada is a bhaineann sé leis na healaíona. Tá oidhreacht againn as ar cheart dúinn a bheith bródúil, ach tá todhchaí bhríomhar amach romhainn -- má bhíonn sé de mhisneach againn tabhairt faoi. Is féidir linn an bród agus an t-ómós sin a fheiceáil i ngach áit i gcónaí -- as na rudaí álainne a dhéanaimid, a scríobhaimid, a chanaimid, agus na scéalta a insímid, an chiall a bhainimid as rudaí.

Bhí sé de mhisneach ag scríbhneoirí agus ag ealaíontóirí sa tír seo céad bliain ó shin tír a mbeadh saoirse inti a shamhlú. Ach bhí a fhios acu ar ndóigh nach mbeidh sé sách maith ag daoine go deo díreach pas Éireannach a bheith acu. Bímid ag iarraidh an pointe agus an aidhm a bheith ar eolas againn. B’fhéidir nach bhfuil mórán giúmair orainn faoi láthair ach mar a dúirt Oscar Wilde, "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars." Níor theastaigh na healaíona chomh mór riamh is a theastaíonn siad faoi láthair. Cuideoidh siad linn slí chun rathúlachta a aimsiú arís."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)