23 Meán Fómhair 2009: Is oth leis an gComhairle Ealaíon bás Edward Delaney, ball d’Aosdána

Is mór is oth leis an gComhairle Ealaíon go bhfuil Edward Delaney, ball d’Aosdána, básaithe. 

Ag labhairt di inniu, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: Is sárdealbhóir a bhí ann agus aithnítear gurbh ceannródaí é maidir lena shaothar a chur sa réimse poiblí.  Bhí mórmheas ag daoine air i bpobal na n-ealaíon mar dhuine nach bhféadfaí caighdeán a shaothar a cheistiú.  Chuir sé mothálacht phoiblí in iúl trína chuid saothar atá fós tábhachtach sa réimse poiblí.  Feiceann mórán daoine a chuid saothair ina saol laethúil - cibé ar Shráid an Dáma, ar Fhaiche Stiabhna, i nDún Laoghaire nó níos faide ó bhaile.   Aireofar uainn go mór é agus déanaimid comhbhrón ó chroí lena theaghlach agus lena chairde.

Rugadh Edward Delaney i gCo.  Mhaigh Eo i 1930.  Rinne sé staidéar sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha agus thaisteal sé ina dhiaidh sin go Munich, Bonn agus chun na Róimhe trí chomhlachtaí agus scoláireachtaí a bhronn rialtais na hIar-Ghearmáine agus na hIodáile air.    Rinne sé ionadaíocht ar son na hÉireann ag an Paris Biennale i 1959 agus 1961, agus bhí dealbha ar taispeáint aige i dTóiceo, Buenos Aires agus Búdaipeist.   Bhuaigh sé duais dealbhóireachta na Comhairle Ealaíon (1962) agus ghnóthaigh sé scoláireacht dealbhóireachta agus teilgin umha uaithi (1964).  Lena chois sin, bhain sé amach dámhachtain an RHA i gcomhair dealbhóireachta ardghradaim sa chré-uamha  (1991). 

I measc na gcoimisiún poiblí aige do rialtas na hÉireann tá cuimhneachán an Ghorta agus dealbh de Wolfe Tone ar Fhaiche Stiabhna i mBaile Átha Cliath, ó 1967 araon, agus dealbh agus cuimhneachán do Thomás Dáibhís i bhFaiche an Choláiste.  Chruthaigh sé cros agus figiúr de Chríost á chéasadh, chomh maith le plátaí cré-umha mar mhaisiú don umar baiste, d’eaglais an Ardaingil Mícheál i mBéal Átha na Slua, Co. na Gaillimhe.   Tá cuid mhór dá shaothar le feiceáil sa pháirc dealbhóireachta faoin spéir ar an gCeathrú Rua, Co. na Gaillimhe. 

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)