22 Meán Fómhair 2009: Miondeontas Caipitil um Spás Oibre d’Fhísealaíontóirí

Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh iarratais ar dheontais i dtreo chostas trealaimh agus/nó feabhsúchán ar chaighdeán spásanna oibre ealaíontóirí. Eascraíonn sé seo as an Review of Visual Artists' Workspaces in Ireland (Athbhreithniú ar Spásanna Oibre Físealaíontóirí in Éirinn) de chuid na Comhairle le déanaí, a d'aithin an gá atá le hinfheistíocht chaipitiúil i spásanna oibre físealaíontóirí.

Deonóidh an scéim deontais chaipitiúla de suas le €5,000 chun trealamh riachtanach a cheannach/a chothabháil agus/nó chun tabhairt faoi fheabhsúcháin ar chaighdeán spás oibre na n-ealaíontóirí. Is ionann luach iomlán an chiste atá ar fáil agus €97,000.

Is é an spriocdháta don Scéim Mionchaipitil ná an Déardaoin 5 Samhain ag 5.30 i.n.

Conas iarratas a dhéanamh

Déantar an scéim a riar ag Ealaíontóirí Radharcacha Éire ar son na Comhairle Ealaíon. Ba cheart iarratais a sheoladh i gcruachóip agus i bhfoirm leictreonach (i bhformáid Word) chuig:

  • Mionchaipiteal do Spásanna Oibre Físealaíontóirí 2009, Ealaíontóirí Radharcacha Éire, 37 Sráid Sheoirse Mór Thuaidh, Baile Átha Cliath 1
  • Le haghaidh foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais déan teagmháil le Bernadette Beecher in Ealaíontóirí Radharcacha Éire ar info@visualartists.ie nó (++353) 1 8722296.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)