03 Iúil 2009: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoir Chomhaltacht Location One 2009

Is cúis áthais don Chomhairle Ealaíon an t-ealaíontóir Jesse Jones a fhógairt mar fhaighteoir na Comhaltachta Location One do 2009.

Is ionad ealaíne neamhbhrabúsach i Nua Eabhrac é Location One agus é gráite do chomhchruinniú idir na hamharcealaíona, na taibhealaíona agus na healaíona digiteacha. Feidhmíonn sé clár cónaitheachta idirnáisiúnta lenar féidir le healaíontóirí cruthaithe agus leo siúd atá ag teacht chun cinn triail a bhaint as foirmeacha nua léirithe ealaíne, go háirithe iad siúd a bhaineann úsáid as teicneolaíochtaí nua.

Cuireann an Chomhairle Ealaíon comhaltacht ar fáil d'ealaíontóir amháin chun cur ar a c(h)umas páirt a ghlacadh sa chlár cónaitheachta idirnáisiúnta ag Location One go ceann 10 mí, chun a c(h)leachtas a fhorbairt agus chun saothar nua a chruthú. I dteannta leis an spás stiúideo, an tacaíocht agus na hacmhainní a chuireann Location One ar fáil, cuimsíonn an chomhaltacht lóistín agus stipinn mhíosúil freisin. Tá luach foriomlán timpeall is €37,000 ag an dámhachtain.

Ealaíontóir atá bunaithe i mBaile Átha Cliath is ea Jesse Jones, buaiteoir na dámhachtana i mbliana.  Bhain sí amach BA ó NCAD (2002) agus MA i gcleachtas na físealaíne ón DLIADT (2005). Díríonn cleachtas Jesse Jones ar an stair shóisialta agus pholaitiúil atá leabaithe sa saol laethúil. Tá suim aici sna hamanna ina dtagann an stair fholaigh seo chun solais, cosúil le léirsiú nó stailc, agus i nóiméid choinbhéirsithe. Breathnaíonn a chuid saothair ar chultúr pobail mar léargas ar chomhinsint na staire, agus is minic a bhaineann sé leas as eilimintí cosúil le scannán B nó popcheol mar láthair na comhchuimhne.

Tá cónaitheacht curtha i gcrích ag Jesse le déanaí sa Fire Station Artists' Studios i mBaile Átha Cliath, agus tá cónaitheacht ar bun aici faoi láthair sa Gertrude Contemporary Art Spaces, in Melbourne na hAstráile. I measc na dtaispeántas atá ag teacht aníos a mbeidh sí páirteach iontu tá Red Thread, Tanas, Beirlín agus 11ú Féile Dhébhliantúil Idirnáisiúnta Iostanbúl.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)