07 Meán Fómhair 2009: An Chomhairle Ealaíon ag maíomh gur cheart an díolúine cánach d'ealaíontóirí a choimeád

Tá sé ráite ag an gComhairle Ealaíon go ndéanfaidh sí cás láidir don Rialtas chun an scéim díolúine cánach d'ealaíontóirí a choimeád.

Dúirt an tUasal Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, gurb í an chomhairle a bhí á cur ag an gComhairle Ealaíon ar an Aire Airgeadais agus ar an Rialtas ná an scéim díolúine cánach d'ealaíontóirí a choimeád ina hiomláine.

"Ní aontaíonn an Chomhairle Ealaíon le moladh an Choimisiúin um Chánachas.  Mar a dhearbhóidh an t-imeacht Diaspóra ag Farmleigh nuair a bheidh plé á dhéanamh ann ar an ábhar seo i gceann coicíse, tá deis iontach ag Éire í féin a chur chun cinn go dearfach trínár bpróifíl chultúrtha dhomhanda.  Dá dtarraingeofaí siar an díolúine, is é an toradh a bheadh air ná go mbeadh brú ar an bpróifíl sin," a dúirt an tUasal Moylan.

"Má chuirtear deireadh leis an díolúine, d’fhéadfadh sé go n-éireodh líon suntasach ealaíontóirí as an ealaín, ar fad b'fhéidir, nó go n-imeoidís go dlínsí eile.  Ní dhéanfadh sé sin leas ar bith don phobal."

"Thug sí foláireamh, dá gcuirfí deireadh leis an díolúine, go ndíspreagfadh sé ealaíontóirí a bheadh ag ceapadh, i dtús a ngairmeacha, go bhféadfadh rath mór a bheith orthu ó thaobh na tráchtála de dá bhfanfaidís in Éirinn.  D’fhéadfadh sé daoine a dhíspreagadh ó leanúint le gairm sna healaíona.

"In ainneoin go maíonn dreamanna áirithe é, ní 'faoiseamh don fhear saibhir' atá sa scéim díolúine d'ealaíontóirí.    Bíonn formhór na ndaoine a bhaineann leas as an scéim ar a ndícheall ag iarraidh an oiread airgid a shaothrú agus a choimeádfaidh ag imeacht iad ó bhliain go bliain.    Tá an méid sin fíor i gcás daoine nach bhfuil mórán eolais ag an bpobal orthu agus i gcás cuid de na healaíontóirí Éireannacha is mó clú go hidirnáisiúnta agus is mó gradam i measc lucht critice.

"Léiríonn taighde na Comhairle Ealaíon go bhfuil meánthuilleamh níos ísle ná leath den phá íosta ag os cionn leath de thairbhithe na scéime.  Maidir leis an dó faoin gcéad sin a mheastar gur lucht ardioncaim iad, is leis an bpopcheol agus an scríbhneoireacht a bhíonn a bhformhór ag plé agus níl ach aon trian dá n-ioncam incháilithe don fhaoiseamh.

"Tá sé tábhachtach d'Éirinn go mbeadh ealaíontóirí a bhfuil clú idirnáisiúnta orthu ina gcónaí anseo, leithéidí Seamus Heaney, Roddy Doyle, John Banville, Patricia Scanlan, the Corrs, U2, Enya, Westlife, Boyzone, the Cranberries, Paul Brady, Louis le Brocquy, Robert Ballagh, Jim Sheridan, Neil Jordan, Maeve Binchy, Cathy Kelly, Marion Keyes - agus go leor eile.

"Ní hamháin go dtarraingíonn sé sin aird an domhain ar Éirinn, ach chuidigh sé le bonneagar bainistíochta ealaíne agus saineolas teicniúil d'ardchaighdeán a sholáthar go háitiúil.   Is mór an chabhair é sin d'ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn.    Murach na healaíontóirí ardioncaim, a thacaíonn go mór leis an mbonneagar sin, ní bheadh a leithéid d’earnáil ghairmiúil in Éirinn."

"D’oibrigh an Chomhairle Ealaíon amach, bunaithe ar fhigiúirí ó chúpla bliain ó shin go bhféadfadh an Státchiste timpeall €36 milliún in ioncam cánach a chailleadh dá bhfaighfí réidh leis an díolúine agus go bhfágfadh ealaíontóirí Éire - sin figiúr i bhfad níos mó ná an méid a thabharfadh sé isteach!"

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)