16 Iúil 2009: Féadfaidh na hEalaíona beoga atá i nDún na nGall jabanna a chruthú, cur le turasóireacht agus tús

Dúirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon go bhfuil oidhreacht bheoga ealaíon acu i nDún na nGall mar aon le cur chuige comhoibritheach i slí go bhfuil an-teacht aniar sa chontae agus cumas iontach acu.

Chuir Mary Cloake fáilte roimh tuarascáil nua faoi Chontae Dhún na nGall agus dúirt gur léirigh sí go bhféadfadh na healaíona jabanna a chruthú, turasóirí a mhealladh chun na háite agus athbheochan na heacnamaíochta a thiomáint chun cinn.

Ba é Fóram Cultúrtha Bhord Forbartha Chontae Dhún na nGall a chuir tuarascáil an Cultural Compass ar fáil agus léiríonn sí go bhfuil an-saibhreas agus an-éagsúlacht ealaíon sa chontae agus iad á gcur ar fáil ag 429 áis chultúrtha, soláthraí agus cleachtóir.  Mheall na háiseanna sin 480,000 cuairteoir chun an chontae anuraidh, dar leis an tuarascáil.

"Tá saibhreas uathúil oidhreachta agus ealaíon sa Chontae a chuireann deis ar fáil dá saoránaigh blaiseadh de scoth na n-ealaíon comhaimseartha ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta," a dúirt an tUasal Cloake.

Mhol sí Féile Earagaile (atá á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon) mar chuid d’oidhreacht shaibhir Dhún na nGall agus thagair sí don chlár uaillmhianach forleathan taispeántas, ceoil, drámaíochta, scannán agus ealaíona do dhaoine óga atá aici.

Leag sí béim ar a thábhacht, ag rá: "Ní caitheamh aimsire siamsaíochta amháin iad na healaíona ná bealach éalaithe ó shlí bheatha a shaothrú.  I mbeagán focal, is acmhainn iad na healaíona a bhfuil tábhacht náisiúnta acu."

Dúirt an tUasal Cloake go mbíonn toradh ollmhór eacnamaíochta ann nuair a dhéantar infheistiú go héirimiúil sna healaíona.  I measc dtorthaí sin bhí infheistithe ag corparáidí ilnáisiúnta; fostóirí ag iarradh foirne oibre a fháil, daoine a bheith solúbtha agus ag gníomhú ar a gconlán féin, agus turasóirí cultúrtha ag teacht ar na cuairteanna fada chugainn.

"Cuireann an dá réimse sin na billiúin ar fáil in eacnamaíocht na hÉireann, gan trácht ar an 50,000 duine atá fostaithe go díreach san healaíona ar fud na tíre. Nuair a chuirtear é sin go léir san áireamh is léir nach bhfuil obair níos tábhachtaí ná na healaíona a chur chun cinn, ná aon rud níos práinní ná an timpeallacht is fearr a chruthú ina bhféadfaidh bláth a bheith orthu."

Mhol sí Bord Forbartha an Chontae agus dúirt: "Is í an tuarascáil sin an chéad chéim maidir le cruthú na timpeallachta sin anseo i nDún na nGall."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)