05 Lúnasa 2009: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta nua do na Dámhachtainí Sparánachta

Tá síneadh curtha leis an spriocdháta don chéad bhabhta eile de dhámhachtainí Sparánachta (5 Samhain 2009 a bhí ann ar dtús) agus is é an spriocdháta nua ná an 21 Eanáir 2010.

Tá an Dámhachtain Sparánachta dírithe ar ealaíontóirí aonair. Is é príomhchuspóir na Dámhachtana Sparánachta seo ná tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcuid ealaíon a fhorbairt. Tá sé mar aidhm aici an t-am, na hacmhainní agus an tsaoirse a chur ar fáil dealaíontóirí chun smaoineamh, taighde, machnamh agus forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas.

Beidh fáil ar fhoirmeacha iarratais agus ar threoirlínte athbhreithnithe go luath.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)