17 Meitheamh 2009: Comhthaighde na gComhairlí Ealaíon faoi ealaíontóirí in Éirinn

Tá rún daingean straitéiseach ag an gComhairle Ealaíon agus Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann tacaíocht a thabhairt don ealaíontóir gairmiúil aonair. Tá an dá chomhairle tar éis Hibernian Consulting a chomhchoimisiúnú chun taighde forleathan mionsonraithe a dhéanamh ó cheann ceann an oileáin ar choinníollacha maireachtála agus oibre ealaíontóirí. Tá an taighde á dhéanamh chun bunachar maith sonraí cothrom le dáta a chur ar fáil a úsáidfear chun taca a chur faoi chinntí maoinithe an rialtais, athruithe a dhéanamh ar timpeallacht rialachán ealaíontóirí, agus chun modhnú a dhéanamh ar straitéisí beartais agus maoinithe na gComhairlí féin.  Déanfar an taighde ó seo go deireadh na bliana agus meastar go gcríochnófar agus go bhfoilseofar é in 2010.

Cuideachta taighde socheacnamaíochta í Hibernian Consulting a bhfuil an-taithí agus saineolas acu maidir le cúrsaí ealaíon. Tá sé cruthaithe acu arís is arís eile gur féidir leo obair ar an scála seo a chur i gcrích. Áirítear ar an bhfoireann Insight Statistical Consulting agus an Dr Clare McAndrew a bhfuil clú idirnáisiúnta bainte amach aici ó thaobh cúrsaí ealaíontóirí san eacnamaíocht, cánachas agus tairbhí.

Ullmhaíodh páipéar mionsonraithe comhthéacs Taighde maidir le (0.25 MB, Adobe PDF). Tugtar aghaidh sa pháipéar ar shainmhíniú a thabhairt ar cad is ealaíontóir ann, ar réasúnaíocht an taighde, ar na sonraí atá ar fáil cheana féin in Éirinn, ar an timpeallacht rialacháin agus tacaíochta, agus ar an timpeallacht athraitheach ina bhfuil ealaíontóirí ag gníomhú mar aon le coimriú a dhéanamh ar na príomh-shaincheisteanna taighde. 

  • (0.25 MB, Adobe PDF) 

Chun tuilleadh eolais a fháil téigh i dteagmháil le Enid Reid Whyte, Bainisteoir an Tionscadail Taighde ar Ealaíontóirí, ag: enidreid.whyte@artscouncil.ie

 

Modúil taighde agus clár ama

TitleTitleTitle
An chéad chruinniúAibreán 2009Déanta
Súil ar na foinsí scríofa idirnáisiúnta agus ar an gcomhthéacs socheacnamaíochta Aibreán go Samhain 2009Ar siúl faoi láthair
Tiomsú bunachar sonraí na n ealaíontóirí, an suirbhé a dhearadh agus a dhéanamh Iúil go Meán Fómhair 2009Ar siúl faoi láthair
Na sonraí a iontráil, anailís a dhéanamh orthu agus léirmhíniú a bhaint astuDeireadh Fómhair go hEanáir 2010 
Dréachtú na tuarascálaEanáir go Feabhra 2010 
An tuarascáil críochnaithe (inmheánach)Earrach 2010 
Foilsiú na tuarascálaSamhradh 2010 
Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)