08 Meitheamh 2009: Íoslódáil doiciméad plé: Iniúchadh ar Bhealaí Nua Chun Léiriú agus Cur i Láthair Téatair a Mhaoiniú

Leagann an doiciméad seo amach smaointe a chuimsíonn, ó thaobh na Comhairle Ealaíon de, cuid de na dúshláin atá os comhair earnáil na hamharclannaíochta agus na Comhairle maidir leis an mbealach is fearr le léiriú amharclainne a mhaoiniú amach anseo. Is é cuspóir an doiciméid ná plé a spreagadh i measc an phobail amharclannaíochta, féachaint le haiseolas a fháil ar na smaointe sin.

Íoslódáil:  Iniúchadh ar Bhealaí Nua Chun Léiriú agus Cur i Láthair Téatair a Mhaoiniú (0.21 MB, Adobe PDF) 

Comhairliúchán

Is mian leis an gComhairle Ealaíon éisteacht le tuairimí earnáil na hamharclannaíochta agus machnamh a dhéanamh orthu sula socraíonn sí an bealach is fearr le dul ar aghaidh, agus beifear an-sásta tuairimí a fháil maidir leis an doiciméad seo, bídís á gcur ar fáil go pearsanta nó i scríbhinn.

Reáchtálfaimid roinnt seisiún comhairliúcháin éascaithe go deireanach i Meitheamh/go luath in Iúil 2009. 

Aighneacht a dhéanamh

Ba cheart i ndáiríre, go dtabharfadh aighneachtaí aghaidh ar na saincheisteanna substainteacha atá leagtha amach sa doiciméad (.i. ba cheart go rachaidís i ngleic leis na smaointe substainteacha atá leagtha amach sa doiciméad, in áit argóint a dhéanamh ar son obair ealaíontóra nó eagraíochta aonair faoi leith).

Déan deimhin le do thoil go mbeidh aighneachtaí i scríbhinn clóscríofa, le haon spás amháin ar pháipéar A4 ar thaobh amháin, agus nach mbeidh siad níos faide ná 3,000 focal. Déanfar gach aighneacht a admháil agus a léamh, ach ní bheifear in ann comhfhreagras aonair a dhéanamh.

Ba cheart aighneachtaí i scríbhinn a sheoladh chuig:

Aiseolas ar Comhairliúchán Amharclannaíochta

An Chomhairle Ealaíon

70 Cearnóg Mhuirfean

Baile Átha Cliath 2 

*(Áirigh seoladh ríomhphoist le do thoil)

Nó iad a chur i ríomhphost chuig:

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)