23 Aibreán 2009: Ráiteas le Pat Moylan, Cathaoirleach na Comhairle Ealaíon

"Aithníonn an Chomhairle Ealaíon go bhfuil mórcheisteanna an-deacair os comhair an Rialtais, agus go gcaithfear caiteachas poiblí a laghdú. Cé go n-aireofar an laghdú breise a fógraíodh inniu maidir le deontas na Comhairle in 2009 go mór ar fud na hearnála, léiríonn an leibhéal maoinithe poiblí atá leithdháilte tiomantas an Rialtais, agus go háirithe tiomantas an Aire Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, Martin Cullen TD, maidir leis an gcúnamh sainiúil a thugann na healaíona d’eacnamaíocht na hÉireann.

"Tá na healaíona níos bisiúla anois ná mar a bhí riamh cheana, agus tá os cionn 50,000 duine fostaithe san earnáil - beagnach an oiread céanna is atá fostaithe i dtionscal na Teicneolaíochta Faisnéise - a chruthaíonn na healaíona agus a dhéanann seachadadh orthu i bpobail ar fud na tíre, i rith na bliana uile. Is iad na healaíona bunchloch thionscal na turasóireachta cultúrtha ar fiú €5.1 billiún é, agus tá ról ríthábhachtach ag na healaíona mar inneall taighde agus forbartha i gcomhair lucht saothair cliste cruthaitheach.

"D’ainneoin an dúshláin acmhainní airgeadais a laghdú, déanfaidh an Chomhairle Ealaíon a dícheall earnáil inmharthana ealaíon a chothabháil, chomh fada agus is féidir, ionas go dtugtar deis do dhaoine ar fud na tíre blaiseadh a fháil den chuid is fearr de na healaíona."

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)