18 Márta 2009: Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas le Séamus Heaney

Is mian leis an gComhairle Ealaíon comhghairdeas a dhéanamh le Séamus Heaney ar bhuachan Duais Litríochta David Cohen dó. Tá luach £40,000 ag an Duais, agus bronntar gach dara bliain í ar scríbhneoir beo a scríobhann as Béarla.

Ag labhairt di tar éis an fhógra, dúirt Mary Cloake, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon: ‘Is file é Séamus Heaney a bhfuil méid iontach bainte amach aige, agus bíonn tuiscint le fáil ina chuid filíochta atá an-phearsanta agus uilechoiteann ag an am céanna. Ní féidir luach a chur leis an méid atá curtha leis an saol liteartha agus cultúrtha aige, agus tá áthas ar an gComhairle Ealaíon go bhfuil aitheantas á fháil ag a shaothar tríd an Duais seo.’

Lean sí uirthi ag rá: ‘Is file é go mbaineann tábhacht áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta leis agus léiríonn an t-éileamh atá ar a chuid oibre an tionchar atá ag filíocht sa saol comhaimseartha. Tugann a ghuth tuiscint ar ár ndaonnacht, ár gcultúr agus ár ré agus níl aon cheist faoi ach gur mar gheall air seo atá Duais David Cohen bronnta ar Shéamus Heaney tráthnóna inniu.

Roghnaíonn buaiteoir Dhuais Litríochta David Cohen buaiteoir Ghradam Clarissa Luard freisin, agus is fiú £12,500 an gradam sin. Tá cinneadh déanta ag Séamus Heaney an gradam a bhronnadh ar Poetry Aloud!, comórtas filíochta labhartha bliantúil do dhaoine óga, a fhaigheann tacaíocht ó Éigse Éireann agus ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann.

Chuir Mary Cloake fáilte roimh an rogha seo: Tá Poetry Aloud! ag spreagadh paisean don fhilíocht sa chéad ghlúin eile d’fhilí agus léitheoirí filíochta in Éirinn. Léiríonn an rath a bhí ar an tionscnamh an grá náisiúnta don fhocal labhartha agus tugann sé spreagadh agus ardú croí dúinn file de chaighdeán Séamus Heaney a fheiceáil ag tacú le tionscadal den chineál seo.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)