13 Bealtaine 2009: Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon buaiteoir Dhámhachtain Kevin Kieran

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon agus ar Oifig na nOibreacha Poiblí a fhógairt gurb í Orla Murphy, ó Simon J Kelly and Partners Architects, Contae Mhaigh Eo buaiteoir Dhámhachtain Kevin Kieran 2009-2011. Is comhpháirtíocht atá sa dámhachtain seo idir an Chomhairle Ealaíon agus Oifig na nOibreacha Poiblí, ag tairiscint deis d’ailtire éiritheach tionscadal taighde dar fiú €50,000 a fhorbairt agus a sheachadadh thar dhá bhliain le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, agus ina dhiaidh sin chun conradh tógála a dhearadh agus a stiúradh d’Oifig na nOibreacha Poiblí.

Tá sé d’aidhm ag an dámhachtain maoiniú a dhíriú ar ailtireacht den scoth agus nuálaíocht trí thacú le foirmiú ealaíne agus forbairt ghairm ailtire. Bhain buaiteoir na dámhachtana i mbliana, Orla Murphy, céim amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath i 1995. Tá sí ag obair mar ailtire chleachtach ó shin agus tá sí ina léachtóir le dearadh stiúideo sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath ó 1996. Ba chomhbhunaitheoir stiúideo Simon J Kelly & Partners Architects i gCathair na Mart í in 2004 agus tá taithí faoi leith aici ar fhoirgnimh tithíochta agus oideachais a dhearadh. Bhí sí ina heagarthóir ar iriseán an Architectural Association of Ireland, Building Material agus ina hAiltire Chónaithe sa Chabhán ó 2007 go 2008.

Ag labhairt di faoin dámhachtain, dúirt Claire Doyle, Ceann Ailtireachta na Comhairle Ealaíon,: ‘bhí an próiseas measúnaithe fíorshuimiúil agus bhí sé de phribhléid againn cleachtais agus paisin na n-ailtirí a phlé leo. Is am fíordheacair é seo d’ailtirí agus aithníonn an Chomhairle Ealaíon an géarghá le tacaíocht a thabhairt dóibh ina gcleachtais oibre faoi láthair. Tá an-áthas orainn gurb í Orla Murphy buaiteoir na dámhachtana i mbliana. Beidh taighde á dhéanamh ag Orla ar chumas na hailtireachta cur leis an saol maireachtála, oibre agus spraoi i mbaile Éireannach sa 21ú haois.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
22 Aibreán 2014: Title (GA) (PDF, )
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)