06 Bealtaine 2009: 8 gcomhalta nua tofa ag Comhthionól Ginearálta Aosdána

Thogh Aosdána, meitheal ealaíontóirí cruthaitheacha in Éirinn, 8 gcomhalta nua ag a Chomhthionól Ginearálta sa Ghailearaí Náisiúnta (Dé Céadaoin 8 Bealtaine 2009).

Bhunaigh an Chomhairle Ealaíon Aosdána i 1981 chun ómós a thabhairt d'ealaíontóirí ar chuidigh agus ar chuir a saothar go suaithinseach leis na healaíona in Éirinn, agus chun na comhaltaí a spreagadh agus cabhrú leo chun iomlán a ndúthrachta a chaitheamh leis an ealaín a roghnaíonn siad. Is le hainmniúchán comhghleacaithe agus le toghchán a cheaptar comhaltaí nua na heagraíochta. Ní féidir níos mó ná 250 ealaíontóir beo a bheith ann ag am ar bith agus ní mór saothar ar leith a bheith cruthaithe acu.

Ní mór do chomhaltaí na heagraíochta a bheith ina gcónaí in Éirinn ar feadh cúig bliana, sin nó gur rugadh in Éirinn iad. D’fhéadfadh comhaltaí Aosdána atá ina gcónaí in Éirinn a bheith incháilithe, faoi réir ag tairseach ioncaim, le 'cnuas' a fháil ón gComhairle Ealaíon. Is blianacht cúig bliana í seo a ceapadh chun cur ar a gcumas díriú go lánaimseartha ar a gcuid ealaíne. Leis na comhaltaí nuathofa san áireamh is é comhaltas reatha Aosdána anois ná 240.

Is iad seo a leanas na comhaltaí nua:

Mary Dorcey - Litríocht

Rugadh í i mBaile Átha Cliath, file agus scríbhneoir ficsin is ea í.  Tá a cuid scéalta agus dánta le fáil in os cionn 100 bailiúchán agus múintear a saothar ar chúrsaí sa Léann Éireannach agus i Léann na mBan in ollscoileanna go hidirnáisiúnta. Múintear a cuid filíochta ar churaclaim an Teastais Shóisearaigh in Éirinn agus O-Leibhéil na Breataine.

Comhlach Taighde i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, is ea í, áit a bhfuil sí ina scríbhneoir cónaithe san Ionad um Léann na hInscne agus na mBan.  Tá tréimhsí caite aici ina cónaí sna Stáit Aontaithe, i Sasana, sa Fhrainc, sa Spáinn agus sa tSeapáin. Chuir sí bailchríoch, le déanaí, ar a dara úrscéal A Fortunate Woman.

Christine Dwyer Hickey - Litríocht

Úrscéalaí agus gearrscéalaí í Christine Dwyer Hickey. Cuireadh a húrscéal Tatty ar ghearrliosta Leabhar Éireannach na Bliana in 2005, cuireadh ar an liosta fada é freisin don duais Orange. Rinneadh a húrscéalta The Dancer, The Gambler agus The Gatekeeper a atheisiúint in 2006 mar The Dublin Trilogy, trí úrscéal a chuimsíonn scéal teaghlaigh i mBaile Átha Cliath ó 1913 go dtí 1956.

Bhuaigh sí an comórtas gearrscéalta ag Seachtain na Scríbhneoirí, Lios Tuathail, bhuaigh sí duais freisin i gcomórtas gearrscéalta The Observer/Penguin. Foilseofar an t-úrscéal is déanaí uaithi, Last Train from Liguria, i Meitheamh 2009, úrscéal atá lonnaithe san Iodáil le linn ré na bhFaisistí sna 1930idí agus i mBaile Átha Cliath sna 1990idí.

Colum McCann - Litríocht

Tá Colum McCann, a bhfuil duaiseanna bronnta air, ina údar ar chúig úrscéal agus ar dhá bhailiúchán gearrscéalta, na leabhair sárdhíola idirnáisiúnta This Side of Brightness agus Dancer ina measc.  Foilseofar an t-úrscéal is déanaí uaidh, ‘‘Let the Great World Spin’’, i Meán Fómhair 2009. 

Is i mBaile Átha Cliath a rugadh is a tógadh McCann, tá a chuid ficsin aistrithe go 28 teanga chomh maith le bheith foilsithe in The New Yorker, Paris Review, The Atlantic Monthly agus GQ.  I measc na bhfoilseachán dá scríobh sé tá The Irish Times, The New York Times, The Boston Globe, The L.A Times, Le Monde, Die Zeit, La Republica, Paris Match, The Guardian. 

 Ainmníodh gearrscannán leis, Everything in the Country Must, do Oscar in 2005.

Maurice Scully - Litríocht

Is i mBaile Átha Cliath a rugadh Maurice Scully i 1952 agus is i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, a cuireadh oiliúint air. Tá sé pósta agus ceathrar clainne air. Foilsítear go forleathan é sa Bhreatain, SAM, agus in Éirinn.

Love Poems & Others, 5 Freedoms of Movement, The Basic Colours, Priority, Steps Tig, agus Sonata i measc a chuid leabhar. Is é Doing the Same in English, A Sampler of Work 1987-2008 an leabhar is déanaí uaidh.

Gerard Smyth - Litríocht

Is i mBaile Átha Cliath a rugadh Gerard Smyth i 1951. D’fhoilsigh The New Writers Press a chéad dhá leabhar nuair a bhí sé 18 bliana d’aois.  Is iad a phríomhbhailiúcháin World Without End; Loss and Gain; Painting the Pink Roses Black; Daytime Sleeper; A New Tenancy; agus The Mirror Tent. Foilseofar a dhánta roghnaithe in 2009.  Tá an chuid is mó dá shaol gairmiúil caite aige mar iriseoir le The Irish Times áit a bhfuil sé anois ina Eagarthóir Bainistíochta. Tá sé ina chónaí i mBaile Átha Cliath.

Gary Coyle - Na Físealaíona

Rugadh i mBaile Átha Cliath é i 1965. D’fhill ar Bhaile Átha Cliath i 1997 tar éis dó a bheith ina chónaí i Nua Eabhrac agus i Londain ar feadh beagnach deich mbliana.  Bhain sé céim amach ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliath agus ina dhiaidh sin ón Royal College of Art i Londain (áit a ndearna sé staidéar ar dhealbhóireacht). Toghadh ina Chomhlach é d’Acadamh Ríoga Ibeirneach in 2005.  Bíodh is go gcuimsíonn a shaothar meáin éagsúla, scannánaíocht, grianghrafadóireacht, agus an focal labhartha/taibhléiriú le déanaí, tá dlúthbhaint fós ag a shaothar le líníocht.  Léiríonn a shaothar spéis i ngnáth chúrsaí an tsaoil, agus i nDún Laoghaire, a áit féin.  Tá sé ag obair i láthair na huaire ar shraith portráidí de dhaoine áitiúla a choimisiúnaigh Comhairle Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin chomh maith le bheith ag scríobh seó aonair, At Sea.


John Gibbons - Na Físealaíona

Rugadh é in Inis, Co. an Chláir, tá sé ag obair i Londain anois. Cuireadh oiliúint air i Scoil Ealaíne Luimnigh, Crawford School of Art agus St Martin’s School of Art, Londain. Bronnadh The Macauley Fellowship in Sculpture air i 1975 agus is iomaí duais bronnta air ó shin, The Bryan Robertson Trust Award in 2008 ina measc. Cuireadh taispeántais aonair leis i láthair freisin in Éirinn, sa Bhreatain, sa Spáinn san Ungáir agus i SAM.

Louis Stewart - Ceol

Chuir Louis Stewart tús lena ghairm idirnáisiúnta i 1968 nuair a bronnadh duais an choiste speisialta ag an Montreaux International Jazz Festival air. D’oibrigh sé le Benny Goodman agus Tubby Hayes. Bhí sé ina bhall de cheathairéad Ronnie Scott sna 1970idí agus tá taifeadta aige le George Shearing, Clark Terry, Martin Taylor agus Heiner Franz.  I 1994 mar bhall de thríréad Shearing chaith sé seachtain ag seinm in éindí le tríréad Tommy Flanagan in The Blue Note, Nua-Eabhrac.

Bhronn Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, dochtúireacht oinigh air i 1998.

Tá sé fós ina chónaí i mBaile Átha Cliath, seinneann Louis go rialta sa Ghearmáin agus san Iorua.

Clonmel Junction Festival
arrow bullet iconCompántas rince Yelemba ón gCósta Eabhair – Comhfhéile Chluain Meala.
Foilseacháin le déanaí
15 Aibreán 2014: Irish Arts Sector - Private Investment Report (PDF, 1.16 MB)
10 Aibreán 2014: Tuarascáil Pras Íocaíocht 2014 (ráithe 1) (PDF, 0.46 MB)
07 Aibreán 2014: Annual report/An tuarascáil bhliantúil 2012 (PDF, 1.97 MB)