Beartas príobháideachais

Beartas príobháideachais

 1.   Tá an Chomhairle Ealaíon ('an Chomhairle') tiomanta do chosaint phríobháideachais na ndaoine a úsáideann an suíomh gréasáin agus an suíomh gréasáin gaolmhar ar a bhfoilsítear nuachtlitir na Comhairle Ealaíon. Is maith a thuigimid go mbíonn slándáil agus príobháideachais sonraí ar intinn úsáideoirí an tsuímh seo.
 2. Chun go mbeidh tú in ann an suíomh seo a úsáid go héifeachtach agus ár Nuachtlitir ríomhphoist a fháil, iarrfar ort roinnt eolais a sholáthar nuair a chláraíonn tú linn. I measc na sonraí a iarrfar ort beidh d'ainm, do sheoladh ríomhphoist, agus do thír chónaithe. 
 3. Ní dhéanfar aon sonraí a sholáthraíonn tú a nochtadh do thríú páirtí ar bith, ach amháin chun críche Chlásal 4 den Pholasaí seo, mura bhfaighimid do chead roimh ré agus/nó tá iallach orainn na sonraí a nochtadh de réir dlí.
 4. Déanfaimid beart réasúnta réamhchúraim chun nach gcaillfear, nach mí-úsáidfear ná nach n-athrófar eolas a chuireann tú ar fáil dúinn. Maidir le gníomhairí nó conraitheoirí de chuid na Comhairle Ealaíon a mbíonn faill acu ar an eolas a sholáthair tú le linn dóibh a bheith ag soláthar seirbhísí dúinn, ní bhíonn cead acusan an t-eolas a úsáid ar mhaithe le cuspóir ar bith seachas na seirbhísí a sholáthraíonn siad dúinn a chur i gcrích.
 5. De réir mar a úsáideann tú an suíomh gréasáin seo, faighimidne eolas agus stórálaimid é. Cuireann an t-eolas sin ar ár gcumas an suíomh a fheabhsú agus freastal ar na hiarratais a dhéanann tú.
  Chuige sin, baintear leas as fianáin ('cookies') a chuireann ar ár gcumas dúinn a fháil amach cad iad na leathanaigh a mbreathnaíonn tú orthu ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir le húsáideoirí na fianáin seo a dhíchumasú agus leanúint orthu ag úsáid an tsuímh ghréasáin gan aon chuid dá fheidhmeanna a chailleadh.
  Déanann ár soláthraí seirbhísí Idirlín sonraí teicniúla maidir le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo a logáil chun críche staitisticiúla. Ní bhailítear eolas ar bith a d'fhéadfaimid a úsáid chun cuairteoirí ar an suíomh gréasáin a aithint. Bíonn na sonraí teicniúla a logáiltear teoranta do na réimsí seo a leanas:
  • Seoladh IP fhreastálaí gréasáin an úsáideora
  • An t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear (mar shampla .ie, .com, .net, .biz)
  • Seoladh an tsuímh ghréasáin ag a raibh an t-úsáideoir sular tháinig sé/sí go dtí ár suíomh féin, mar aon le cibé critéir chuardaigh a úsáideadh.
  • Sonraí i dtaobh na scáileáin a cliceáladh, a léiríonn teacht agus imeacht úsáideoirí an tsuímh ghréasáin seo (mar shampla, leathanaigh a osclaíodh agus doiciméid a íoslódáladh).
  • An cineál brabhsálaí gréasáin a mbaineann an t-úsáideoir feidhm as.

  Déanann an Chomhairle na leathanaigh a bhrabhsálann tú ar an suíomh gréasáin a rianadh. Déantar sin chun go mbeidh tuiscint níos fearr ag an gComhairle maidir le riachtanais úsáideoirí an tsuímh ghréasáin. Tá sé de pholasaí ag an gComhairle gan a leithéid d'eolas teicniúil i dtaobh cuairteoirí indibhidiúla ar an suíomh gréasáin a nochtadh do thríú páirtí ar bith. Ní bhainfidh an Chomhairle aon leas as an eolas teicniúil seo ach ar mhaithe le staitisticí nó cuspóirí eile riaracháin.

 6. Tá tú ag glacadh leis go dtiocfadh le páirtithe eile cibé eolas nó teachtaireacht a sheolann tú chun an tsuímh seo a idircheapadh nó a léamh. Aithníonn agus admhaíonn tú leis seo nach bhfuil aon fhreagracht orainne agus nach nglacfaimid dliteanas ar bith as caillteanas, gortú nó dochar a tharlaíonn de thoradh ar thríú páirtí do chuid tarchur a idircheapadh, nó eolas a nochtadh, ná ní thairgimid gealltanas, barántas ná díolúine ar bith i dtaca leis an eolas a thugann tú dúinn a bheith sábháilte nó gan a bheith sábháilte.
 7. Tá naisc ar an suíomh gréasáin le suíomhanna eile nach bhfuil á rialú nó á bhfeidhmiú ag an gComhairle. Níl an Chomhairle freagrach as polasaithe príobháideachais suíomhanna gréasáin nach bhfuil á rialú ná á bhfeidhmiú aici.
 8. Má tá tú tar éis eolas fút féin a thabhairt dúinn agus ba mhaith leat cóipeanna den eolas sin a bheith agat, nó más mian leat míchruinneas éigin san eolas sin a cheartú, nó más mian leat go scriosfaí an t-eolas as ár gcuid taifead, téigh i dteagmháil, le do thoil, leis an eagarthóir. Déanfaimid iarracht réasúnta chun an t-eolas fútsa atá inár gcuid comhad a sholáthar, a cheartú nó a scrios. Tá sé de cheart againn táille a ghearradh as cóipeanna den eolas atá againn a sholáthar duit.
 9. Má shocraíonn tú cuairt a thabhairt ar an suíomh seo agus úsáid a bhaint as, beidh an chuairt agus an úsáid sin, mar aon le haon díospóid i dtaca le príobháideachas, faoi réir an Pholasaí Phríobháideachais seo agus ár dTéarmaí agus Coinníollacha Úsáide, lena n-áirítear na teorainneacha agus na heisiachtaí iontu sin.
 10. Déanfar an Polasaí Príobháideachais seo á athbhreithniú, agus maidir le húsáid an eolais a bhailímid, beidh sé sin faoi réir cibé fógra phríobháideachais atá i bhfeidhm ó am go ham. Is tusa atá freagrach as breathnú ar ár suíomh gréasáin go minic agus na hathruithe is déanaí a fheiceáil.
 
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?