Faigheann ealaíontóirí sa bhreis ar €3 milliún i sparántachtaí na Comhairle Ealaíon

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon inniu go bhfuil €3.3m bronnta i sparántachtaí thar na trí bliana atá caite a cheadaíonn do 375 ealaíontóirí Éireannacha lán acmhainneacht s’acu a fhorbairt agus saothar den scoth s’acu a chruthú.
Aithníodh imbhualadh dearfach na maoinithe ag ceolchoirm ar leith amuigh faoin spéir i bPáirc Chearnóg Mhuirfean inniu nuair a thug an Taoiseach, Enda Kenny TD, príomhóráid a ndearna ceiliúradh ar thalann, ar chruthaitheacht agus ar acmhainneacht ealaíonta na hÉireann.
Rinne an Comhairle Ealaíon, atá freagrach as maoiniú, forbairt agus cur chun cinn na n-ealaíon in Éirinn, óstú ar an ócáid.
Ar feadh an lae, bhí raon taibhsithe ar stáitse ó ealaíontóirí Éireannacha clúiteach go hidirnáisiúnta ar nós Julie Feeney, Iarla Ó Lionáird agus Anne Enright, cuid mhaith acu a fuair sparántachtaí nó cúnaimh eile ón gComhairle Ealaíon ag tús shlite beatha s’acu.
Tugadh ómós ar leith do Shéamus Heaney nach maireann, a bhí féin mar fhaighteoir sparántachta na Comhairle Ealaíon.
Gach bliain, faigheann an Chomhairle Ealaíon na céadta iarratas do chúnamh airgid ó ealaíontóirí ag teacht chun cinn, chomh maith leo siúd atá ar tí bunaithe cheana féin ach nach bhfuil rath chun críocha tráchtála leo go fóill.  Is mar gheall go bhfuil an talann ealaíonta chomh suntasach, agus acmhainní chomh gann, go bhfuil an-iomaíocht ann do scéim na sparántachta, nach bhfuil ach ealaíontóir amháin a éiríonn leo as gach seachtar a chuireann isteach chuici.
Cabhraíonn sparántachtaí na Comhairle Ealaíon, a théann suas go €15,000 in uasmhéid in aghaidh na bliana, le healaíontóirí nach bhfuil aon ioncam eile acu le faoiseamh a fháil ón mbrú airgid chun go rachaidh siad sa tóir ar a dtalainn.

Ag labhairt ag an ócáid di, dúirt cathaoirleach na Comhairle Ealaíon, Pat Moylan:

"Le go dtiontóidh acmhainneacht go rath, tá gá le trí ghnéith - talann, am agus maoiniú.  Níl aon cheist ann maidir leis an talann atá sa tír seo.  Is cuma cé chomh tréitheach atá duine ar leith, áfach, féadfaidh tréimhse ama imeacht sula bhfíorófar an acmhainn s’acu agus gan amhras tá gá le hairgead, go háirithe ag tús shlí bheatha.

Is é seo an fáth go bhfuil an-tábhacht ag baint dóibh siúd a fhaigheann sparánatchtaí na Comhairle Ealaíon.  Tugann siad faoiseamh ama a bhfuil thar a bheith riachtanach le go gceadaítear rath le tuairimí.

Tá ealaíontóirí ag fáil sparántachtaí na Comhairle Ealaíon ar feadh na deichbhlianta anois agus is annamh a raibh siad chomh tábhachtach is atá siad inniu, le han-chuid daoine faoi bhrú airgid.

Is é cuspóir sparántachtaí na Comhairle ealaíon ná chun tacú le healaíontóirí gairmiúla ag gach leibhéal i slite beatha s’acu agus i bhforbairt chleachtas ealaíon s’acu.  Is í aidhm na dámhachtana ná ceadú d’ealaíontóirí, ag obair in aon chomhthéacs nó in aon fhoirm ealaíne, spás agus saoirse a cheannach le go ndíreofar ar chorp saothair a bheidh ar tairbhe don mhórphobal i ndeireadh thair thall."

Ag labhairt di inniu, duirt Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, Orlaith McBride:

"Tá ionadaíocht ar thodhchaí ealaíonta na hÉireann á dhéanamh ag lucht buaite na sparántachta anseo inniu.  Ar fud na Cruinne, aithnítear an tír seo mar mhol na samhlaíochta is na cruthaitheachta.  Is tríd an gcruthaitheacht seo a chothú agus spreagadh go mbeimid in ann ár gclú a choimeád agus a fheabhsú ar an ardán domhanda.

Trí thacaíocht a thabhairt do thalann dúchasach, tá an Chomhairle Ealaíon ag cinntiú go leanann pobail ar fud na hEireann ar aghaidh le tairbhe a bhaint ó shárealaín i gceann roinnt blianta amach anseo.  Ba mhaith liom gach ceann de na faighteoirí dámhachtana sparántachta anseo inniu a thréaslaigh agus buíochas a ghabháil leo as a gcaoindúthracht dhian do cheard s’acu."

Cuid de na healaíontóirí a fuair sparántachtaí na Comhairle Ealaíon san am atá caite, áirítear Seamus Heaney, Louis Stewart, Enda Walsh, Jean Butler, Jim Sheridan, Marina Carr, John Banville, Frankie Gavin, Seoirse Bodley, Robert Ballagh, Mark O'Rowe, Camille Souter, Colum McCann, Alice Maher, Sebastian Barry, Bob Quinn, Olwen Fouéré, John Gerard, John Behan, Graham Knuttel, Dorothy Cross, Colm Toibín, Bill Whelan, Patricia Bardon, Máirtín O'Connor, Colin Dunne agus Gerald Barry.

 
Funnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconFunnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?