10 gclár

  1. Tacaíocht d'ealaíontóirí: cuirimid tacaíocht ar fáil d’ealaíontóirí den chuid is mó le cúig shraith mhaoinithe.

  2. Maoiniú Solúbtha: cuirimid maoiniú ar fáil do thionscadail agus do ghníomhaíochtaí ar bhunús aon uaire le déanamh cinnte go bhfíorófar tuairimí fónta má tharlaíonn sé nach mbeadh baint acu le príomhthosaíochtaí beartais na Comhairle Ealaíon.
  3. Maoiniú Bliantúil: tugaimid tacaíocht ar bhonn leanúnach d’eagraíochtaí ealaíon a chruthaíonn saothair nó a chuireann saothair i láthair, agus dóibh siúd a thairiscíonn seirbhísí agus cláir ealaíon ó cheann ceann na bliana nó i rith séasúir áirithe.

  4. Maoiniú Rialta: cuirimid tacaíocht fadtéarmach ar fáil do ghníomhaíochtaí na n-eagraíochtaí atá ina príomhbhuneagar do na healaíona.

  5. Comhpháirtíochtaí : oibrímid i gcomhar le heagraíochtaí poiblí, príobháideacha nó deonacha chun aghaidh a thabhairt ar na príomhthosaíochtaí straitéiseacha a bhaineann leis an healaíona.

  6. Cónaitheachtaí: tugaimid tacaíocht d’ealaíontóirí oibriú in áiteanna éagsúla ar bhonn gearrthéarmach nó ar bhonn fadtéarmach.

  7. Abhcóideacht agus; Tionscnaimh: déanaimid abhcóideacht ar son na n-ealaíon agus tugaimid faoi obair a bhfuil sé d’aidhm aige aghaidh a thabhairt ar saincheisteanna faoi leith nó riachtanais forbartha a bhaineann le pobal na n-ealaíon.

  8. Luchtanna féachana agus; scaipeadh: spreagaimid eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí a saothar a scaipeadh go forleathan, cur ar chumas an phobail é a thuiscint agus cur ar chumas daoine taithí a bheith acu air mar luchtanna féachana nó mar rannpháirtithe.

  9. Ceapadh Beartais: trína bhforbraímid beartas maidir lenár gcinntí maoinithe agus leithdháileadh acmhainní.

  10. Seirbhísí Corparáideacha: cinntímid go cuirtear caighdeáin arda, prionsabail an chleachtais is fearr agus luach ar airgead maidir le cistí poiblí i bhfeidhm ar ár gcuid oibre.

 
Funnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconFunnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?