Tacaíocht Dar Luach €2.1M Do Na Féilte Samhraidh Ón gComhairle Ealaíon

Tá an Chomhairle Ealaíon ag tabhairt tacaíochta dar luach €2.1m do bhreis is 40 féile a bheidh ar siúl ar fud na hÉireann an samhradh seo agus ag tús an fhómhair.

Beidh tacaíocht shuntasach á tabhairt do raon féilte móréilimh lena n-áirítear Féile Ealaíon na Gaillimhe, Féile Lársamhraidh Chorcaí, Féile Ealaíon Chill Chainnigh agus Féile Cláirsí agus Ceoil Thraidisiúnta Uí Chearbhalláin, i measc a lán eile.

 
Cuireadh an maoiniú ar fáil do na féilte sin ar bhonn deontais bhliantúla, agus fuair roinnt acu maoiniú trí scéim na bhféilte agus na n-imeachtaí de chuid na Comhairle Ealaíon freisin.


Trí dheontais na Comhairle Ealaíon, cuirtear na féilte sin ar siúl agus cinntítear go gcuirtear na healaíona chun cinn i bpobail áitiúla ar fud na hÉireann. Chomh maith leis na féilte sin, tacaíonn an Chomhairle Ealaíon le raon níos leithne féilte beaga ar fud na tíre.

 
Ócáidí tábhachtacha is ea go leor de na féilte anois i bhféilire cultúrtha an tsamhraidh, agus cuirtear spreagadh geilleagrach tábhachtach ar fáil leo don áit ina mbíonn siad ar bun.

 
Dúirt Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon:
"Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon a bheith in ann maoiniú a thabhairt do na féilte tábhachtacha seo atá amach romhainn. Go leor de na féilte, tá clú agus cáil orthu ar fud na tíre mar thoradh ar an obair iontach atá á déanamh ar an bhfód agus in eagraíochtaí i ngach cearn den tír."

 
"Ina theannta sin, cuireann na féilte spreagadh geilleagrach tábhachtach ar fáil do na réigiúin ina mbíonn siad ar bun. Gach bliain, freastalaíonn na mílte turasóirí ar na féilte. Ní ó ar fud na hÉireann amháin a thagann siad, ach ó ar fud an domhain, chun blaiseadh den atmaisféar agus chun páirt a ghlacadh i gcorraí mór na n-imeachtaí. In ainneoin nach féidir brath ar aimsir an tsamhraidh anseo in Éirinn, cuireann na féilte borradh faoi chathracha agus faoi bhailte agus is iomaí imeacht dá gcuid a fhanfaidh i gcuimhne na gcuairteoirí agus na ndaoine áitiúla araon."
"Ní beag í an tacaíocht a gheallann an Chomhairle Ealaíon do na féilte sin. In a lán cásanna, is dócha nach bhféadfaí na himeachtaí a chur ar siúl murach an maoiniú sin. Tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do thacú le féilte ar fud na hÉireann, ní hamháin mar gheall ar an ról ríthábhachtach atá acu sa gheilleagar áitiúil, go háirithe maidir le cruthú post agus gníomhaíocht gheilleagrach a spreagadh do na gnólachtaí áitiúla agus don turasóireacht áitiúil araon, ach freisin toisc go gcuirtear eispéiris ealaíne iontacha ar fáil dóibh siúd a fhreastalaíonn orthu."


"D'ainneoin gur tháinig laghdú 30% ar an maoiniú do na healaíona le cúig bliana anuas, tá an Chomhairle Ealaíon fós tiomanta don tacaíocht do na healaíona a chothabháil agus do chinntiú go mbeidh imeachtaí ar fud na tíre ar fáil do mhuintir na hÉireann sna míonna agus sna blianta atá amach romhainn."

 
Funnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconFunnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?