Cuireann an Chomhairle Ealaíon agus Richard Mosse tús le Suiteáil chamchuairt Enclave ar Eireann

Chuir an Chomhairle Ealaíon agus an t-ealaíontóir Richard Mosse tús inniu le suiteáil chamchuairt cheiliúrtha The Enclave de chuid Mosse, arbh é iontráil na hÉireann é sa 55ú Taispeántas Ealaíne Idirnáisiúnta, Biennale na Veinéise. Beidh an taispeántas le feiceáil san Acadamh Ríoga Ibeirneach i mBaile Átha Cliath ón 30 Eanáir, agus ansin bogfar go Luimneach é mar chuid den cheiliúradh ar Chathair Chultúir Luimnigh 2014 ón 28 Márta i leith.

Tugtar aitheantas forleathan do Mosse, arb as Cill Chainnigh dó, mar dhuine de na healaíontóirí Éireannacha is fearr dá ghlúin, agus d’ainmnigh an iris Foreign Policy é le déanaí mar dhuine de phríomhsmaointeoirí an domhain in 2013, i dteannta leis an spásaire Chris Hadfield ó Cheanada agus leis an bhfiontraí Elon Musk.

Bhain The Enclave amach moladh forleathan idirnáisiúnta sa Veinéis, áit a ndearnadh ionadaíocht ar Éirinn leis, agus fuair sé tacaíocht ón gComhairle Ealaíon agus ó rannóg Chultúr Éireann de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tabharfaidh an Chomhairle Ealaíon tacaíocht don chamchuairt ar Éirinn mar chuid dá tiomantas i ndáil leis na físealaíona a chur chun cinn i measc lucht féachana na hÉireann. Is í Anna O’Sullivan, Stiúrthóir an Butler Gallery, Cill Chainnigh, Éire, an Coimisinéir agus an Coimeádaí.

Dúirt an tUasal Orlaith McBride, Stiúrthóir na Comhairle Ealaíon, gur chúis bhróid í camchuairt dhá chéim The Enclave do mhuintir na hÉireann. "Trí na taispeántais seo, léireofar do mhuintir na hÉireann cumhacht, paisean agus tionchar fhísealaíontóirí na hÉireann. Tá an seó lán den chrógacht, den nuálaíocht agus den chumhacht. Dar leis an gComhairle Ealaíon, is deis thábhachtach é an taispeántas do mhuintir na hÉireann chun ardchaighdeán na healaíne Éireannaí atá á soláthar a bhrath."

Ar feadh na bliana 2012, thaistil Richard Mosse agus a chuid comhoibrithe, Trevor Tweeten agus Ben Frost, in oirthear Phoblacht Dhaonlathach an Chongó, agus seal á chaitheamh acu i measc grúpaí ceannairceacha faoi airm i gcrios cogaidh ina rabhthas cráite ag an iomaí luíochán, ag sléachtanna, agus ag foréigean gnéasach córasach. Tá an tsuiteáil The Enclave ina toradh ar an tréimhse taistil sin, agus ina barrchríoch ar iarracht Mosse an ghrianghrafadóireacht chogaidh a cheapadh as an nua. Is ionann an tsuiteáil agus cuardach le haghaidh straitéisí níos leordhóthanaí chun léargas a thabhairt ar thragóid de chuid na hAfraice, tragóid atá ligthe i ndearmad agus a fuair 5.4 milliún duine bás lena linn ar chúiseanna atá bainteach le cogadh in oirthear an Chongó ó 1998 i leith. Mar gheall ar an bhfolús cumhachta ar ann dó le fada an lá in oirthear an Chongó, tharla timthriall uafásach foréigin, "'staid chogaidh' den chineál ar chuir Hobbes síos uirthi," dar le Mosse, "atá chomh brúidiúil agus chomh casta gur deacair cumarsáid a dhéanamh ina leith, agus nach dtugann muintir an domhain aird ar bith uirthi."

Chuaigh Mosse i ngleic leis an staid sin trí scannán faireachais míleata scortha, "lena léirítear coimhlint dhobhraite" trí mheán a dhéanann taifead ar speictream dofheicthe solais infridheirg, agus a ceapadh ar dtús é chun duaithníocht a bhrath. Is é an cineamatagrafaí Trevor Tweeten a thóg na híomhánna, ar scannán infridhearg 16mm, agus taispeántar an crios cogadh dufaire iontu i ndathanna sícideileacha beoga a chuirfeadh an lucht féachana as a riocht: maigeanta, labhandar, cóbalt agus ruachorcra. Is é Ben Frost a chum an saothar fuaime timpeallaí atá ag gabháil leis an tsuiteáil, agus luíonn an fhuaim sin go dochrach dubhach taobh le nochtadh na tragóide.

"Tá fáinne fí seo an ainmní agus an chuspóra tosaithe á bhrath agam anois," a scríobh Mosse ó Goma. Spreagann an ceamara scaoileadh neamhthoilteanach, comhfhuadach ar an údaracht agus an neamhspleáchas."

Gan script, gan stiúradh, breathnaíonn na ceannaircigh Chongólacha ar ais ar fhéachaint fhoghlach an cheamara amhail is gur léir go bhfuil siad ag tabhairt aghaidh ar an lucht féachana nó ag cur rud éigin ina leith. Is cosúil go gcuirtear mearbhall orthu siúd a bhíonn os comhair an cheamara in The Enclave agus go ndéantar iad a adhaint, lena n-airítear ceannaircigh atá ag troid faoina gceannas siúd a bhfuil an Chúirt Choiriúil Idirnáisiúnta ar a dtóir chun iad a chur ar triail. "Leis an gcur dúshláin bhaolach seo, léirítear débhríocht bhunúsach na fireannachta, an dúshláin, na leochaileachta agus na díotála," dar le Mosse.

"Tumtar an té a bhreathnaíonn ar The Enclave i ndomhan atá dúshlánach agus dorcha, agus cuirtear ceisteanna aeistéitiúla i ndáil ina bhfuil fulaingt dhaonna atá millteach trom." I gcroílár an tionscadail, déantar iarracht "dhá fhrithdhomhan a bhualadh faoina chéile: poitéinseal na healaíne léiriú a dhéanamh ar insintí atá chomh pianmhar go sáraíonn siad focail, agus acmhainn na grianghrafadóireachta chun tragóidí sonracha a dhoiciméadú agus iad a chur in iúl don domhan."

Le tacaíocht ón gComhairle Ealaíon, taispeánfar The Enclave ag an Acadamh Ríoga Ibeirneach, Baile Átha Cliath ón 30 Eanáir go dtí an 12 Márta 2014 agus ag Teach Ormston agus 6a Sráid Rutland, Luimneach ón 28 Márta go dtí an 5 Bealtaine, mar chuid den cheiliúradh ar Chathair Chultúir Luimnigh 2014.

 
Funnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconFunnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?