Comhairleoir Ceoil ar Conradh

Is mian leis an gComhairle Ealaíon leas a bhaint as seirbhísí Comhairleora Ceoil chun freastal ar riachtanais na heagraíochta ó thaobh na cáilíochta agus ó thaobh seachadta seirbhíse araon. Cleachtóir cleachta ceoil a bheidh sa táirgeoir rathúil, a bhfuil an saineolas agus an taithí aige nó aici atá riachtanach chun a bheith ag obair le baill foirne na Comhairle Ealaíon trí chabhair a thabhairt dóibh i ndáil le measúnú a dhéanamh ar iarratais ar mhaoiniú agus comhairle chriticiúil a sholáthar faoi shaothair ealaíne.

Féadfar iarratas a dhéanamh ar an gconradh seo trí phróiseas tairisceana poiblí atá ar fáil trí shuíomh Gréasáin soláthair eTenders: www.etenders.gov.ie, agus mar sin amháin.  Ba cheart gach togra a chur isteach roimh an Aoine, an 24 Bealtaine, 2013. Ba cheart aon cheist maidir leis an gconradh seo a chur mar atá leagtha amach san fhógra tairisceana, agus níor cheart ceisteanna a dhíriú ar an gComhairle Ealaíon. 

 
Funnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
arrow bullet iconFunnelling the Dish (cré-umha) - Eilis O'Connell, 1988, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon - dánlann fhíorúil.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?