Foilseacháin agus taighde

Ceisteanna a chuirtear go minic maidir le foilseacháin agus ábhar taighde na Comhairle Ealaíon a rochtain.

 
An bhfuil liosta agat d’fhoilseacháin uile na Comhairle Ealaíon?

Tá. Téigh ar líne chuig leabharlann na bhfoilseachán  chun liosta iomlán a fháil d’fhoilseacháin na Comhairle Ealaíon.


Tá liosta foilseachán a bhaineann le topaic áirithe ealaíne ag teastáil uaim, an féidir leat cabhrú liom?

Ní chuireann an Chomhairle Ealaíon an cineál seirbhíse atá uait ar fáil, faraor. D’fhéadfá ceist a chur ar leabharlannaí na hinstitiúide nó na heagraíochta a bhfuil baint agat léi.

Féadfaidh tú liosta de shonraí teagmhála leabharlanna na hÉireann a rochtain ag Library.ie. Láithreán tairsí é seo do leabharlanna na hÉireann. Is í an ghníomhaireacht stáit um leabharlanna poiblí agus chomhoibriú leabharlanna, An Chomhairle Leabharlanna, a bhainistíonn an láithreán. Tá sé d’aidhm ag Library.ie gurb é sin an chéad áit a rachaidh tú ar líne chun faisnéis a fháil faoi leabharlanna in Éirinn, idir phoiblí agus acadúil.


Cén áit ar féidir liom cóip d’fhoilseachán na Comhairle Ealaíon a fháil?

Foilsíonn an Chomhairle Ealaíon réimse leathan ábhar, lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla agus doiciméid taighde agus bheartais. Is féidir mórchuid d’fhoilseachán na Comhairle Ealaíon a íoslódáil saor in aisce ón Leabharlann Foilseachánar líne. Mar mhalairt ar sin féadfaidh tú cóip d’fhoilseachán na Comhairle Ealaíon a iarraidh ó Dheasc Fáiltithe na Comhairle. Cuir glao teileafóin ar 01 6180200 agus tabhair teideal an tsaothair atá uait agus do shonraí teagmhála.


Drift (video installation) - Anne Tallentire
arrow bullet iconDrift:Diagram xi 2002-2006 (Suiteáil 6 scáileán físeán) - Anne Tallentire, 2006, Bailiúchán na Comhairle Ealaíon.
Cad atá nua
» Breis nuachta
»RSS | Céard é seo?