Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Gach ceann díobh

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir

Comhoibriú No

Áisínteacht sheachtrach: Create

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: www.create-ireland.ie

Teagmhálaí: Katherine Atkinson

Post: Project Support and Professional Development

Teileafón: 01 473 6600

Ríomhphost: support@create-ireland.ie


Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid an Chomhairle Ealaíon - Dámhachtain Sparántachta 2013: Éagsúlacht Ealaíon agus Chultúrtha
 

Dámhachtain Sparántachta Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal 2013 de chuid an Chomhairle Ealaíon: Tá sé mar aidhm ag Na hEalaíona agus Éagsúlacht Chultúrtha tacú le healaíontóirí gairmiúla aonair in aon fhoirm ealaíne ag obair i réimse na n-ealaíon is na héagsúlachta cultúrtha.  Is é seo an ceathrú bliain a sholáthar an Chomhairle Ealaíon dámhachtain sparántachta €10,000 mar chuid de Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal, atá faoi bhainistiú ag Create.

Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana

Is é cuspóir na Dámhachtana Sparántachta ná chun tacú le cleachtas ealaíon gairmiúil agus é a chothú fad is atá sé dírithe ar ealaíontóir a d’oibrigh go comhoibríoch i gcomhthéacs na héagsúlachta cultúrtha.
Soláthraíonn an Dámhachtain Sparántachta €10,000 d’ealaíontóirí roghnaithe an t-am agus na hacmhainní le taighde, le machnach agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar cleachtais ealaíon a fhíoraítear i gcomhthéacsanna éagsúla i dtaobh an chultúir de.

Spriocdháta

Spriocdháta d’iarratais: Déardaoin 24 Deireadh Fómhair 2013 ag a 17:00 (5in)

Tuilleadh Faisnéise

Táthar ag súil go mbeidh an t-iarratasóir a eiríonn leis/léi ag roinnt an fhoghlaim a thagann ó sparántachtaí le hearnáil na n-ealaíon agus na héagsúlachta cultúrtha.  Oibreoidh Create i bpáirtneireacht leis an Ionad do Chleachtais Chruthaitheacha i soláthar seisiúin eolais agus eolas ar an bpróiseas roghaithe.
Déanfaidh Create óstú, i bpáirtnéireacht leis an Ionad do Chleachtais Chruthaitheacha, ar imeacht eolais is plé d’ealaíontóirí leasmhara.  Postálfar sonraí ar shuíomh gréasáin Create www.create-ireland.ie agus ar shuíomh gréasáin an CFCP www.cfcp.ie.

Aimsigh uirlis mhaoinithe