Scéim na scríbhneoirí sna scoileanna

Spriocdháta: Leanúnach

Suim a dámhadh: €304

Foirm ealaíne: Na healaíona agus sna scoileanna, Na healaíona agus sna scoileanna, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge, Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Áisínteacht sheachtrach: Poetry Ireland

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.poetryireland.ie/education

Teileafón: 01 475 8601

Ríomhphost: writersinschools@poetryireland.ie


Arna feidhmiú agÉigse Éireann

Déanann an Chomhairle Ealaíon cómhaoiniú ar an scéim seo ach is agÉigse Éireann a riarann í. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtana atá á riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó foirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig agÉigse Éireann.

Cur síos

Tá sé mar aidhm ag Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna an rannpháirtí a chumasú tríd eachtra atá draíochtach agus a mhairfidh i gcuimhne a thabhairt isteach sa seomra ranga ag baint úsáide as an bhfuinneamh samhlaíoch, mothúchánach agus intleachtach agus creideamh i dteanga.

Soláthraíonn Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna páirtchistiú do chuairteanna ó scríbhneoirí agus scéalaithe ag scoileanna ar fud Poblacht na hÉireann. Tá rogha de os cionn 250 scríbhneoir agus scéalaí ann in Eolaire Gréasáin na Scéime Scríbhneoirí sna Scoileanna (WIS). Is é €304 an tsuim is mó a dámhtar in aghaidh na cuairte.

Is féidir le Scoileanna (bunscoileanna agus meánscoileanna) agus ionaid Ógtheagmhála maoiniú a lorg faoin scéim seo.

Le tuilleadh eolais, féach le do thoil ar an gcuid oideachais de shuíomh Éigse Éireann, www.poetryireland.ie.

Spriocdháta

Dada. Glacfar le hiarratais ar bhonn atrátha.

Sonraí teagmhála

Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna

Éigse Éireann 2 Lána an Phrútaigh (cois Faiche Stiabhna)

Baile Átha Cliath 2

Éire

Teil: +353 1 475 8601

Facs: +353 1 478 0205

Ríomhphost: writersinschools@poetryireland.ie  

Gréasán: www.poetryireland.ie/education

Aimsigh uirlis mhaoinithe