Camchuairt Scaipthe Saothair-Pleanáil roimhré

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Ailtireacht, Na healaíona rannpháirteachais, Sorcas, Rince, Féilte agus imeachtaí, Scannáin, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge, Ceol, Seónna, Sráidealaine, Téatar, Na healaíona traidisiúnta, Ionaid Tionóil, Na físealaíona, Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir,Eagraíocht

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Regina OShea

Teileafón: 01 6180260

Ríomhphost: regina.oshea@artscouncil.ie


Tugtar cuireadh diarratais le haghaidh moltaí ag lorg maoinithe a thacaíonn le tionscnaimh ar ardchaighdeán ealaíonta agus a bhfuil fócas láidir lucht  féachana acu go ginearálta. Glacfar le hiarratais sna foirmeacha ealaíne liostáilte thuas. Ní mór do na turais tosú idir Eanair 2015 agus Nollaig 2015.

Tá an scéim Camchuairte is Scaipthe Saothair ar oscailt diarratais ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair. Moltar do hiarratais a léiríonn comhoibriú/ páirtnéireacht idir gréasáin, cuibhreannais nó aon chomhghrúpaí de láirtheoirí eile, go háirithe ina leiríonn siad leibhéal ard páirtíochta leis an lucht feachana agus comhoibriú leis an aonán léirithe nó le healaíontóirí.

Tá iarratasóirí a fhaigheann maoiniú eile ón gComhairle Ealaíon incháilithe le cur isteach, chomh fada go bhfuil sé soiléir go gcuireann an ghníomhaíocht chamchuairte nó scaipthe, ina lorgaítear maoiniú do, leis na gníomhaíochtaí a bhfuil maoiniú na Comhairle Ealaíon tairgthe cheana féin.

Spriocdháta

Is é spriocdháta na scéime ná 5.30i.n. Déardaoin 14 Samhain 2013. TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ní mór an dualgas diarratais a chur isteach trí fheidhm a bhaint as súiomh gréasáin na seirbhísí ar líne na Chomhairle Ealaíon.

Osclaíonn an fhuinneog le hiarratasaí ar líne a chur isteach ar 15 Deireadh Fómhair 2013.

Treorlínte

Ag cur iarratas isteach 

Ní mór diarratais don scéim a chur isteach trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne den Chomairle Ealaíon. Ní mór duit clárú roimhré le suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne chun iarratas a chur isteach.

  • Clárú leis na seirbhísí ar líne (más úsáideoir nua)
  • Logaíl isteach go seirbhísí ar líne (más úsáideoir cláraithe)

TÁBHACHTACH: Ní féidir ach an fhoirm iarratais, ar fáil chun íoslódála ó shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne, chun diarratas a chur isteach. Ní mór don fhoirm iarratis seo a chomhlíonadh trí fheidhm a bhaint as Microsoft Word nó as an mbogearra foinse oscailte OpenOffice atá saor in aisce.  Ná bain feidhm as aon bhogearra eile le foirm a chomhlíonadh mar ní bheidh tú in ann diarratas a chur isteach agus beidh ort diarratas a athdhéanamh leis an mbogearra ceart a úsáid. Ná déan dearmad diarratas a shábháil mar .doc.

Gá le cabhair chun iarratais a chur isteach ar líne?

Tabhair cuairt ar na naisc a leanas le do thoil:

  • Má tá ceist theicniúil agat maidir le húsáid an suímh ghréasáin na seirbhísí ar líne, is feidir ríomhphost a sheoladh chuig onlineservices@artscouncil.ie
  • Le féachaint ar ár dtreoir ar YouTube le hiarratas a chur isteach, téigh go: http://www.youtube.com/watch?v=Pg55NgY4ujE
  • Má bhaineann tú feidhm as Twitter is féidir leat sruth taca na Chomhairle Ealaíon do sheirbhísí ar líne a leanúint. Faigheann síntiúsóirí eolas maidir le spriocdhátaí maoinithe, cinntí agus cabhair do sheirbhísí ar líne. Is minic a dhéanann úsáideoirí eile atwíteáil ansin ar ár twíteanna. Féach: http://twitter.com/artscouncilhelp

Aimsigh uirlis mhaoinithe