Literature project award

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir,Eagraíocht

Comhoibriú No

Teileafón: 01 6180200

Ríomhphost: awards@artscouncil.ie


Aimsigh uirlis mhaoinithe