Scéim Chónaitheachta dEalaíontóir Téatair, 2

Spriocdháta: 01/05/2014

Suim a dámhadh: €20000

Foirm ealaíne: Téatar

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Maeve Giles

Teileafón: 01 618 02 20

Ríomhphost: maeve.giles@artscouncil.ie


Is é cuspóir na scéime seo ná deis a thabhairt d’ealaíontóirí téatair clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an t-ealaíontóir téatar a mbeidh i gceist leIs an gclár oibre go sonrach a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ní mór iarratais a chur isteach ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon.

Seirbhísí ar líne

Sheol an Chomhairle Ealaíon suíomh Gréasáin nua i gcomhair seirbhísí ar líne le déanaí, rud a chuirfidh ar do chumas iarratais a sheoladh isteach go hiomlán ar líne.

Ní mór do gach iarratasóir suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne a úsáid. Ní ghlacfar le hiarratais agus le doiciméadúchán tacaíochta i bhfoirm cruachóipe.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 01/04/2014.

Beidh ort clárú leis an suíomh ar dtús sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar líne. D’fhéadfadh suas le cúig lá a bheith i gceist sula ndéanfar do chlárúchán a dhearbhú agus ar an ábhar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá a luaithe agus is féidir.

Le faisnéis a fháil maidir le conas iarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas le do thoil

  • Ceisteanna Coitianta maidir le seirbhísí ar líne: liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta faoi iarratas a dhéanamh ar líne,
  • Youtube: Treoir céim ar chéim i bhfoirm físeáin faoi conas foirm iarratais i gcomhair maoinithe a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
  • Twitter (ArtsCouncilHelp): liosta de na teachtaireachtaí tweet a bhaineann le maoiniú

Íoslódáil treoirlínte faoi dhámhachtainí

Chun cur síos shonraíocht an phoist a fháil, téigh le do thoil chuig:

Aimsigh uirlis mhaoinithe