Foilseacháin/An Scéim Title by Title

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €25000

Foirm ealaíne: Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge

Cineál lucht éisteachta: Eagraíocht

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Mathilde Veldt

Post: Literature Assistant

Teileafón: 01 619 7807

Ríomhphost: mathilde.veldt@artscouncil.ie


Cuspóir na dámhachtana

Tacú le teidil agus foilseacháin liteartha ardchaighdeáin a tháirgeadh, lena gcur chun cinn go héifeachtach agus lena scaipeadh ar lucht féachana forleathan.

Cuirfear tacaíocht ar fáil faoin dámhachtain do shaothair sna réimsí seo a leanas:

  • Ficsean
  • Neamhfhicsean Cruthaitheach
  • Litríocht do Leanaí
  • Filíocht
  • Drámaíocht
  • Úrscéalta grafacha agus leabhair phictiúr mhaisithe

Íoslódáil treoirlínte na dámhachtana

Is féidir leat na treoirlínte a íoslódáil mar PDF nó mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeilfidh sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

Teimpléad buiséad

Ní mór duit buiséad mionsonraithe iomlán a chur isteach le haghaidh na dámhachtana seo. Tá an teimpléad le fáil anseo:

Tabhair faoi deara le do thoil: Níl an scéim i gceist mar bhreisiú ar mhaoiniú reatha faoi chláir maoinithe athfhilltigh na Comhairle Ealaíon (Maoiniú Bliantúil, Deontais le haghaidh Clár Bliantúil, Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta). Ní bheidh eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú faoin Scéim Title By Title incháilithe chun maoiniú a fháil faoi chláir maoinithe athfhilltigh na Comhairle Ealaíon don bhliain 2013/2014.

Seirbhísí ar líne

suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne nua seolta ag an gComhairle Ealaíon. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 20 MB san iomlán) i dteannta d’fhoirme iarratais.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 2 Lúnasa.

Caithfidh tú clárú leis an suíomh nua sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. Tharlódh go mbeidh suas le cúig lá oibre i gceist sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh
  • Youtube: Treoir físe céim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Aimsigh uirlis mhaoinithe