RAISE

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €30000

Foirm ealaíne: Gach ceann díobh

Cineál lucht éisteachta: Eagraíocht

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Relevant Head of Artform/Practice

Teileafón: 01 618 0200

Ríomhphost: RAISE@artscouncil.ie


Aimsigh uirlis mhaoinithe