The Arts Council and RTE film opportunities

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €12500

Foirm ealaíne: Scannáin

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Áisínteacht sheachtrach: Filmbase

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha:

Teagmhálaí: Clare Creely

Teileafón: 01 679 67 16


Aimsigh uirlis mhaoinithe