Dámhachtain sparánachta na bhfísealaíon

Spriocdháta: 17/07/2014

Suim a dámhadh: €15000

Foirm ealaíne: Na físealaíona

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir

Comhoibriú No

Teileafón: 01 6180 200

Ríomhphost: awards@artscouncil.ie


Cuspóir na dámachtana

Is é cuspóir na dámhachtana tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Tugtar am agus acmhainní leis an dámhachtain d’ealaíontóirí smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic go criticiúil lena gcleachtas ealaíne.

Íoslódáil treoirlínte na dámhachtana

Is féidir leat na treoirlínte a íoslódáil mar PDF nó mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeileann sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

Beidh treoirlínte are fail go luath Bealtaine 2014

Seirbhísí ar líne

suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne ag an gComhairle Ealaíon. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 40 MB san iomlán) i dteannta d’fhoirme iarratais.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 17 Meitheamh 2014

Caithfidh tú clárú leis an suíomh sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh.
  • Youtube: Treoir físe chéim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil.
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Aimsigh uirlis mhaoinithe