Dámhachtain do Thionscadal Ailtireachta

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €30000

Foirm ealaíne: Ailtireacht

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir,Eagraíocht

Comhoibriú No

Teileafón: 01 618 02 00

Ríomhphost: awards@artscouncil.ie


Dámhachtain do Thionscadal Ailtireachta

Tacaíonn an Dámhachtain do Thionscadal Ailtireachta le tionscnaimh i réimse na hailtireachta.

Is é cuspóir na dámhachtana ná tacú leo seo a leanas:

  • obair nua dhúshlánach, nuálaíoch a dhéanamh;
  • obair a dhéanamh a fhorbraíonn cleachtas ealaíne ailtirí;
  • obair a dhéanamh a fhorbraíonn gnéithe teoiriciúla nó praiticiúla den ailtireacht;
  • tionscnaimh uaillmhianacha ar ardchaighdeán a chuireann ábhar i láthair do lucht éisteachta nó féachana.

Íoslódáil treoirlínte faoi dhámhachtainí

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ní mór foirmeacha iarratais a chur isteach ar líne. Sheol an Chomhairle Ealaíon suíomh gréasáin nua i gcomhair seirbhísí ar líne a chuireann ar do chumas iarratais a chur isteach go hiomlán ar líne. Beidh tú in ann réimse leathan ábhar tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach mar aon le d’fhoirm iarratais.

Beidh ort clárú leis an suíomh ar dtús sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar líne. D’fhéadfadh suas le cúig lá oibre a bheith i gceist sula ndéanfar do chlárúchán a dhearbhú agus ar an ábhar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá a luaithe agus is féidir.

Le clárú agus le hiarratas a dhéanamh, téigh chuig suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne.

Aimsigh uirlis mhaoinithe