Maoiniú bliantúil

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Ailtireacht, Na healaíona agus míchumas, Na healaíona agus sna scoileanna, Na healaíona agus slainte, Na healaíona agus sna scoileanna, Na healaíona rannpháirteachais, Sorcas, Rince, Féilte agus imeachtaí, Scannáin, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge, Ceol, Ceoldráma, Seónna, Sráidealaine, Téatar, Na healaíona traidisiúnta, Ionaid Tionóil, Na físealaíona, Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: Eagraíocht

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Relevant artform /practice team

Teileafón: 01 618 02 00


Aimsigh uirlis mhaoinithe