Dámhachtain sparánachta damhsa

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Rince

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir

Comhoibriú No

Teileafón: 01 6180 200

Ríomhphost: awards@artscouncil.ie


Cuspóir na dámachtana

Is é cuspóir na dámhachtana tacú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Tugtar am agus acmhainní leis an dámhachtain d’ealaíontóirí smaoineamh, taighde agus machnamh a dhéanamh agus chun dul i ngleic go criticiúil lena gcleachtas ealaíne.

Tabhair faoi deara le do thoil, ní bheidh ach an babhta sparántachtaí seo le tairiscint i 2014

Íoslódáil treoirlínte na dámhachtana

Is féidir leat na treoirlínte a íoslódáil mar PDF nó mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeileann sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

Seirbhísí ar líne

Tá suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne ag an gComhairle Ealaíon. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 40 MB san iomlán) i dteannta d’fhoirme iarratais.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 16 Nollaig 2013

Caithfidh tú clárú leis an suíomh sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Le faisnéis a fháil maidir le conas iarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas le do thoil

  • Ceisteanna Coitianta maidir le seirbhísí ar líne: liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta faoi iarratas a dhéanamh ar líne,
  • Youtube: Treoir céim ar chéim i bhfoirm físeáin faoi conas foirm iarratais i gcomhair maoinithe a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil 
  • Twitter: liosta de na teachtaireachtaí tweet a bhaineann le maoiniú

Aimsigh uirlis mhaoinithe