Scéim na bhfísealaíontóirí sna príosúin

Spriocdháta: Leanúnach

Suim a dámhadh: €2400

Foirm ealaíne: Na healaíona rannpháirteachais, Na físealaíona

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir

Comhoibriú Yes

Áisínteacht sheachtrach: An Roinn Dlí, Cirt, Comhionannais agus Athchó

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha:

Teagmhálaí: Veronica Hoen

Post: Coordinator, Visual Artists in Prisons Scheme

Ríomhphost: vmhoen@ipsedu.ie


Arna feidhmiú ag Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin (An Roinn Dlí, Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí)

Déanann an Chomhairle Ealaíon cómhaoiniú ar an scéim seo ach is Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin a riarann í. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtana atá á riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó foirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin.

Cur síos

Soláthraíonn an scéim seo tacaíocht airgeadais damharcealaíontóirí áirithe chun ceardlanna a thabhairt thar thréimhse 8-10 lá in aonad oideachais ar bith i bpríosúin de chuid na Poblachta. Is é €2,400 an tsuim is mó a dámhtar in aghaidh na ceardlainne. Tá painéal dealaíontóirí leasmhara agus iad cáilithe mar is cuí á chruthú i láthair na huaire. Ba cheart do pháirtithe leasmhara dul i dteagmháil leis an gcomhordaitheoir. Má tá duine ainmnithe ar an bpainéal, ní hionann sin is a rá go mbronnfar dámhachtain air/uirthi.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Oideachas sa tSeirbhís Phríosúin téigh chuig www.pesireland.org

Spriocdháta

Dada. Glactar le hiarratais am ar bith sa bhliain acadúil.

Sonraí teagmhála

Veronica Hoen,

Comhordaitheoir, Scéim na bhFísealaíontóirí sna Príosúin

Ríomhphost: VMHoen@ipsedu.ie 

Aimsigh uirlis mhaoinithe