Scéim shónaitheachta do choimeádaí físealaíon

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €20000

Foirm ealaíne: Na healaíona áitiúla, Ionaid Tionóil, Na físealaíona

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Kate ODonnell

Teileafón: 01 6180236

Ríomhphost: kate.odonnell@artscouncil.ie


Is é cuspóir na scéime seo deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ildisciplíneacha agus le húdaráis áitiúla. Déanfaidh an coimeádaí ábhar sonrach an chláir oibre a dhearadh i gcomhar leis an ionad agus leis an údarás áitiúil.

Is iad seo a leanas aidhmeanna na scéime:

  • deiseanna a chur ar fáil do choimeádaithe ar fud na tíre taighde agus forbairt a dhéanamh ar chlár oibre a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtas féin a chur chun cinn;
  • deiseanna a chur ar fáil d’ionaid ildisciplíneacha agus d’údaráis áitiúla chun cleachtas coimeádaíochta a fhorbairt ina limistéar geografach;
  • cur chuige meabhraithe, agus bealaí nuálacha, a spreagadh chun lucht féachana áitiúla a mhealladh chuig físealaíon comhaimseartha ardchaighdeáin ar leibhéal áitiúil/réigiúnach
    forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí físealaíon ardchaighdeáin a spreagadh laistigh d’ionaid ildisciplíneacha;
  • cur chuige comhordaithe a spreagadh idir na príomhsholáthraithe ealaíon ar an leibhéal áitiúil/

Spriocdháta

Is é an Déardaoin, 12 Meán Fómhair ag 5.30 i.n. an spriocdháta don Scéim shónaitheachta do choimeádaí físealaíon sa bhliain 2013. TABHAIR FAOI DEARA: ní mór gach iarratas a sheoladh isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

Seirbhísí ar líne

Sheol an Chomhairle Ealaíon suíomh Gréasáin nua i gcomhair seirbhísí ar líne le déanaí, rud a chuirfidh ar do chumas iarratais a sheoladh isteach go hiomlán ar líne.

Ní mór do gach iarratasóir suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne a úsáid. Ní ghlacfar le hiarratais agus le doiciméadúchán tacaíochta i bhfoirm cruachóipe.

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar líne ar an 13 Lúnasa 2013.

Beidh ort clárú leis an suíomh ar dtús sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar líne. D’fhéadfadh suas le cúig lá a bheith i gceist sula ndéanfar do chlárúchán a dhearbhú agus ar an ábhar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá a luaithe agus is féidir.

Le faisnéis a fháil maidir le conas iarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas le do thoil

  • Ceisteanna Coitianta maidir le seirbhísí ar líne: liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta faoi iarratas a dhéanamh ar líne.
  • Youtube: Treoir céim ar chéim i bhfoirm físeáin faoi conas foirm iarratais i gcomhair maoinithe a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil.
  • Twitter (@ArtsCouncilHelp): liosta de na teachtaireachtaí tweet a bhaineann le maoiniú.

Íoslódáil treoirlínte faoi dhámhachtainí

 

Aimsigh uirlis mhaoinithe