Ciste Gníomhaíochta Cláir do DÓLO

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: Eagraíocht

Comhoibriú No

Teileafón: 6180 200


Aidhm
Is é aidhm an Chiste Gníomhaíochta Cláir (CGC) do DÓLO ná cuidiú leis an earnáil Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas le costais ghné amháin nó níos mó de chlár ealaíonta atá beartaithe le haghaidh 2014. Níl sé i gceist go dtacódh an Ciste Gníomhaíochta Cláir le príomhchostais nó le costais riaracháin na heagraíochta.

Tá sé tábhachtach go mbeadh an clár oibre a aithnítear ag teacht le tosaíochtaí straitéiseacha na Comhairle Ealaíon maidir le Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas.

Spriocdháta
Is é 5.30 i.n. ar an Déardaoin 5 Nollaig 2013 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Nótaí treorach
Is féidir leat na nótaí treorach a íoslódáil mar PDF nó mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeileann sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

Iarrtar ar iarratasóirí na nótaí treorach a léamh go hiomlán roimh dóibh iarratas a dhéanamh.

Conas iarratas a dhéanamh
Ní ghlacfar le hiarratais ach trí shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon: https://onlineservices.artscouncil.ie. Beidh ar do chumas réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach i dteannta d’fhoirme iarratais.

Má rinne tú iarratas ar mhaoiniú roimhe seo tríd na seirbhísí ar líne féadfaidh tú iarratas a dhéanamh tríd an gcuntas atá agat cheana féin. Mura ndearna caithfidh tú clárú leis an suíomh. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhaítear do chlárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach ar líne Dé Máirt, an 5 Samhain 2013.

Cabhair
Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh:

Aimsigh uirlis mhaoinithe