Dámhachtain Kevin Kieran

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €50000

Foirm ealaíne: Ailtireacht

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Mary Ellen Greene

Post: Architecture officer

Teileafón: 01 61 97 802

Ríomhphost: maryellen.greene@artscouncil.ie


Aimsigh uirlis mhaoinithe