Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Trai

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €60000

Foirm ealaíne: Na healaíona traidisiúnta

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir,Eagraíocht

Comhoibriú No

Teileafón: 01 618 02 00

Ríomhphost: awards@artscouncil.ie


Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana

Tacaíonn an Dámhachtain do Thionscadal sna hEalaíona Traidisiúnta le tionscnaimh i réimse an cheoil, na hamhránaíochta agus an rince thraidisiúnta agus na n-ealaíon béil.

Is é an cuspóir atá leis an dámhachtain seo ná tacú le tionscadail neamhspleácha a chuireann leis na healaíona traidisiúnta trí chur ar chumas ealaíontóirí tionscadail mhórscála, nuálacha, uaillmhianacha ar ardchaighdeán a chur os comhair lucht féachana nó éisteachta in áiteanna éagsúla.

Íoslódáil na dtreoirlínte dámhachtana

Is féidir leat na treoirlínte a íoslódáil mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeileann sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

2014 Traditional Arts Projects Award guidelines Gaeilge 

 

Seirbhísí ar líne

suíomh Gréasáin seirbhísí ar líne nua seolta ag an gComhairle Ealaíon. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 40 MB san iomlán) i dteannta d’fhoirme iarratais.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 18/02/2014.

Caithfidh tú clárú leis an suíomh nua sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. Tharlódh go mbeidh suas le cúig lá oibre i gceist sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh
  • Youtube: Treoir físe céim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Aimsigh uirlis mhaoinithe