Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na Éirean

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €5700

Foirm ealaíne: Na healaíona agus míchumas

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir

Comhoibriú No

Áisínteacht sheachtrach: Arts & Disability Forum

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.adf.ie

Teagmhálaí: Gillian Porter

Post: Administrator

Teileafón: 048 9023 9450

Ríomhphost: gillian@adf.ie


Arna feidhmiú ag The Arts and Disability Forum (ADF)

Déanann an Chomhairle Ealaíon cómhaoiniú ar an scéim seo ach is The Arts and Disability Forum (ADF) a riarann í. Tabhair faoi ndeara go bhféadfadh coinníollacha agus critéir eile a bheith ag baint leis an dámhachtain seo seachas na cinn a bhaineann le dámhachtana atá á riaradh go díreach ag an gComhairle Ealaíon. Ba chóir iarratais ar eolas nó foirmeacha iarratais a sheoladh go díreach chuig ADF.

Cur síos

Tá Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais na hÉireann á gcómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus ag Comhairle Ealaíon Thuaisceart Éireann. Tugann na Dámhachtainí Ealaíon agus Míchumais tacaíocht airgeadais dealaíontóirí faoi mhíchumas agus cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann atá ag obair i ngach foirm ealaíne. Tá sí mar aidhm ag an scéim seo dúshlán a sholáthar agus spreagadh a thabhairt do chruthaitheacht, thástáil agus scoth na n-ealaíon. Is féidir le gach iarratasóir cur isteach ar £5,000 nó a chomhluach in euro ar an uasmhéid.

Tá pacáistí faisnéise agus foirmeacha iarratais le fáil ó shuíomh gréasáin an ADF, www.adf.ie

Spriocdhátaí

Bealtaine agus Samhain gach bliain (déan teagmháil le ADF do thuilleadh eolais).

Sonraí teagmhála

The Arts and Disability Forum

Ground Floor

109/113 Royal Avenue

Béal Feirste BT1 1FF

Tuaisceart Éireann

Teil: +44 28 9023 9450 (048 9023 9450 ó Phoblacht na hÉireann)

Facs: +44 28 9024 7770 (048 9024 7770 ó Phoblacht na hÉireann)

Fón téacs: +44 28 9032 5744 (048 9032 5744 ó Phoblacht na hÉireann)

Ríomhphost: gillian@adf.ie

Suíomh gréasáin: www.adf.ie

Aimsigh uirlis mhaoinithe