An scéim camchuairte is scaipthe saothair

Spriocdháta: 08/05/2014

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Ailtireacht, Na healaíona rannpháirteachais, Sorcas, Rince, Féilte agus imeachtaí, Scannáin, Litríocht an Bhéarla, Litríocht na Gaeilge, Ceol, Seónna, Sráidealaine, Téatar, Na healaíona traidisiúnta, Ionaid Tionóil, Na físealaíona, Daoine óga, páistí agus na healaíona

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Teagmhálaí: Regina OShea

Teileafón: 01 6180260

Ríomhphost: regina.oshea@artscouncil.ie


Tá iarratais á lorg i gcomhair tograí ina bhfuil maoiniú á lorg i gcomhair tionscnamh atá ar ardchaighdeán ealaíne agus ina gcuirtear an-bhéim ar an lucht féachana/ éisteachta tríd is tríd. Tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairt agus scaipeadh saothair i ndisciplíní ealaíon áirithe maidir le camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Eanáir 2015 agus Meitheamh 2015, agus tá sé oscailte diarratasóirí a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann nó i dTuaisceart Éireann.

Tá an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair oscailte d’iarratais ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair. Spreagtar iarratais ina léirítear comhoibriú / comhpháirtiocht idir líonraí,  cuibhreannais nó grúpaí eile láithreoirí, go háirithe nuair a léirítear iontu ardleibhéal rannpháirtíochta le luchtanna féachana agus ardleibhéal comhoibrithe leis an aonán nó leis na healaíontóirí atá i mbun léirithe.

Tá iarratasóirí atá ag fáil maoiniú eile de chuid na Comhairle Ealaíon i dteideal iarratas a dhéanamh, ar an gcoinníoll go mbeidh sé soiléir go bhfuil an ghníomhaíocht camchuairte nó scaipthe saothair dá bhfuil maoiniú á lorg sa bhries ar na gníomhaíochtaí a bhfuil maoiniú tairgthe ina leith ag an gComhairle Ealaíon cheana féin.

Ní mór go mbeadh na camchuairteanna ag tosú idir Eanáir 2015 agus Meitheamh 2015.

Spriocdháta

Is é an spriocdháta don scéim 5.30pm, Déardaoin an 08 Bealtaine 2014. TABHAIR FAOI DEARA: Ní mór iarratais a sheoladh isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

Tosóidh an tréimhse ama chun iarratas a dhéanamh ar líne an 08 Aibreán 2014.

Treoirlínte

Conas iarratas a dhéanamh

Ní mór iarratais ar an scéim a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór duit clárú le suíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne chun iarratas a chur isteach.

TÁBHACHTACH: Ní féidir iarratas a dhéanamh ach amháin ar an bhfoirm iarratais ar féidir í a íoslódáil ó shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Ní mór an fhoirm iarratais sin a chomhlánú ag úsáid Microsoft Word nó an bogearra foinse oscailte OpenOffice atá saor in aisce. Ná húsáid aon bhogearra eile chun an fhoirm seo a chomhlánú, mar ní mbeidh tú ábalta diarratas a dhéanamh arís ag baint úsáide as an mbogearra ceart. Ná déan dearmad d’iarratas a shábháil mar .doc.

Cabhair uait chun iarratas a dhéanamh ar líne?

Tabhair cuairt ar na naisc seo a leanas: 

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanmh,
  • Youtube: Treoir físe chéim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlanú agus a uaslódáil
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter

Aimsigh uirlis mhaoinithe