Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla an AE

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: Unlimited

Foirm ealaíne: Gach ceann díobh

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Catherine Boothman; Monica Corcoran

Teileafón: 6180263; 6180202

Ríomhphost: localarts@artscouncil.ie


Tá an eisiúint seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla deartha chun comhpháirtíocht agus comhar ealaíne ar fud teorainneacha náisiúnta san Eoraip a spreagadh. Tacaíonn an Scéim le hÚdaráis Áitiúla agus Ealaín na Gaeltachta atá ag obair le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon ina gceantair nó ina réigiúin chun comhoibriú le heagraíochtaí agus comhghleacaithe comhpháirtíochta atá bunaithe i dtíortha eile san Eoraip.

Is é an spriocdháta maidir le hiarratais a fháil don scéim seo ná Déardaoin, an 27 Meán Fómhair 2012 ag 5.30 i.n. Beifear in ann iarratais a dhéanamh ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne ón: 16 Lúnasa 2012.

Tá an Scéim deartha chun tacú le tionscadail, gníomhaíochtaí agus imeachtaí ealaíne a bheidh ar siúl in Éirinn idir an 1 Eanáir 2013 agus an 30 Meitheamh 2013 agus an dá dháta sin san áireamh, i gcás ina bhfuil siad mar chuid d’fhorbairt tionscadail agus comhpháirtíochta Eorpaí, nó mar chuid de thionscadal comhoibrithe Eorpach.

San eisiúint speisialta seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, tá sé i gceist ag an gComhairle Ealaíon comhoibriú cultúrtha trasnáisiúnta agus comhar agus malartú ealaíne idirnáisiúnta a aithint agus a chur chun cinn mar ghnéithe tábhachtacha d’fhorbairt na n-ealaíon go háitiúil.

Tá sé i gceist ag an gComhairle Ealaíon go gcabhródh an Scéim seo chun caidrimh san Eoraip a láidriú do lucht féachana, eagraíochtaí ealaíon agus ealaíontóirí áitiúla i rith thréimhse Uachtaránacht na hÉireann, agus go mbeidh inspioráid agus tacaíocht á gcur ar fáil acu do thionscnaimh agus saothair ealaíonta níos faide anonn ná an tréimhse sin.

Cé nach riachtanas atá ann chun tacaíocht a fháil, samhlaíonn an Chomhairle Ealaíon go bhféadfadh sé go gcuimseodh gníomhaíochtaí, imeachtaí agus tionscadail arna dtacú ag an Scéim seo gníomhaíochtaí tionscadail arna dtacú ag, nó atá incháilithe chun tacaíocht a fháil ó chláir maoinithe éagsúla an AE, amhail an Clár Cultúir 2007-2013 agus an clár a thiocfaidh i gcomharba air, An Eoraip Chruthaitheach 2014-2020; Cláir Foghlama ar feadh an tSaoil an AE; An Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus An Eoraip do na Saoránaigh, lena n-áirítear bearta a thacaíonn le Nascadh Bailte.

Chun faisnéis a fháil maidir le maoiniú cultúrtha ón AE, féach suíomh Gréasáin Phointe Teagmhála Cultúrtha na hEorpa www.ccp.ie

Cuirfidh an eisiúint speisialta seo den Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla tacaíocht ar fáil do thionscadail, do ghníomhaíochtaí agus d’imeachtaí in aon fhoirm ealaíne agus thar na réimsí uile cleachtais ealaíne (m.sh. na healaíona agus an tsláinte, na healaíona agus míchumas agus éagsúlacht chultúrtha agus na healaíona). Tá tionscnaimh forbartha gairmiúla incháilithe freisin.

 

Treoirlínte

Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun cóip de na treoirlínte a íoslódáil:

Seirbhísí Ar Líne

Ní mór gach iarratas a chur isteach go hiomlán ar líne. Ní mór do gach iarratasóir leas a bhaint as suíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne: https://onlineservices.artscouncil.ie/Secure/Login.aspx

  • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Déan iarratas’
  • Cinntigh go bhfuil do chuid sonraí cruinn agus cliceáil ar an gcéad chnaipe eile
  • Roghnaigh an Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla ón roghchlár anuas maidir le Maoiniú

Ní ghlacfar le hiarratais agus le doiciméadúchán tacaíochta i bhfoirm cruachóipe.

Chun faisnéis a fháil maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas:

  • Ceisteanna Coitianta na seirbhísí ar líne: liosta de cheisteanna coitianta maidir le hiarratas ar líne a dhéanamh.
  • Youtube: Treoir físe chéim ar chéim maidir le conas foirm iarratais ar mhaoiniú a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil.
  • Twitter: liosta de theachtaireachtaí faoi mhaoiniú ar Twitter.

Tuilleadh faisnéise

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoin Scéim Comhpháirtíochta Áitiúla, déan teagmháil le:

Aimsigh uirlis mhaoinithe