Frameworks

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €45000

Foirm ealaíne: Scannáin

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú Yes

Áisínteacht sheachtrach: Bord Scannán na hÉireann

Seoltaí leathanach gréasán na n-áisíneachtaí seachtracha: http://www.irishfilmboard.ie


Aimsigh uirlis mhaoinithe