Music commissions award

Spriocdháta: Spriocdháta thart

Suim a dámhadh: €10000

Foirm ealaíne: Ceol

Cineál lucht éisteachta: Ealaíontóir,Eagraíocht

Comhoibriú No

Teileafón: 01 618 02 00

Ríomhphost: awards@artscouncil.ie


Cuspóir agus tosaíochtaí na dámhachtana

Faoin Dámhachtain Coimisiún sa Cheol, tugtar tacaíocht maidir leis na táillí a íoctar le healaíontóirí le haghaidh coimisiún i réimse an Cheoil.

Is é príomhchuspóir na dámhachtana seo ná comhpháirtíochtaí cruthaitheacha a éascú idir coimisinéirí agus ealaíontóirí ó réimsí éagsúla. Ní mór toradh nó críoch éigin a bheith ar an bpróiseas. Dfhéadfadh léiriú poiblí a bheith i gceist nó próiseas caidrimh le pobal áite nó spéise ar leith, nó bealach eile chun an saothar coimisiúnaithe a scaipeadh nó a léiriú in Éirinn nó thar lear.

I gcomhthéacs na dámhachtana seo, is é an sainmhíniú atá ar coimisiún ná cás ina bhfuil duine nó comhlacht amháin (an coimisinéir) a thugann tacaíocht agus íocaíocht d’ealaíontóir nó do ghrúpa ealaíontóirí chun saothar nó tionscadal ealaíonta a chruthú nó a sheachadadh. Tarlaíonn sé seo laistigh de shraith teorainneacha a chomhaontaíonn an dá chomhpháirtí.

Íoslódáil treoirlínte faoi dhámhachtainí

Beidh fáil ar Threoirlínte na Dámhachtana le híoslódáil anseo ón 17/1/2013.

Is féidir leat na treoirlínte a íoslódáil mar PDF nó mar dhoiciméad Word i bhformáid mhór. Mura bhfeileann sé seo duit, déan teagmháil leis an gComhairle Ealaíon.

Seirbhísí ar líne

suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne nua seolta ag an gComhairle Ealaíon. Ní mór gach iarratas a chur isteach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne. Is féidir leat réimse leathan ábhair tacaíochta a uaslódáil i bhformáid leictreonach (suas le 20 MB san iomlán) i dteannta d’fhoirme iarratais.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 17/01/2013

Chun iarratas a dhéanamh, ní mór don choimisinéir agus don ealaíontóir nó do na healaíontóirí clárú ar leithligh agus go leithleach leis an suíomh seirbhísí ar líne. D’fhéadfadh suas le cúig lá oibre a bheith i gceist chun clárúcháin a dhearbhú agus mar sin tá sé an-tábhachtach go gcláródh sibh a luaithe agus is féidir.

Caithfidh tú clárú leis an suíomh nua sula mbeidh tú ábalta iarratas ar líne a dhéanamh. Tharlódh go mbeidh suas le cúig lá oibre i gceist sula ndearbhófar do chlárúcháin, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir. Cliceáil anseo chun clárú anois.

Le faisnéis a fháil maidir le conas iarratas ar líne a dhéanamh, téigh chuig na naisc seo a leanas le do thoil

  • Ceisteanna Coitianta maidir le seirbhísí ar líne: liosta de na ceisteanna a chuirtear go coitianta faoi iarratas a dhéanamh ar líne,
  • Youtube: Treoir céim ar chéim i bhfoirm físeáin faoi conas foirm iarratais i gcomhair maoinithe a íoslódáil, a chomhlánú agus a uaslódáil 
  • Twitter (ArtsCouncilHelp): liosta de na teachtaireachtaí tweet a bhaineann le maoiniú

Aimsigh uirlis mhaoinithe