Scéim cónaitheachta dealaíontóir damhsa

Spriocdháta: 01/05/2014

Suim a dámhadh: €20000

Foirm ealaíne: Rince

Cineál lucht éisteachta: All (GA)

Comhoibriú No

Teagmhálaí: Elaine Connolly

Teileafón: 01 618 02 29

Ríomhphost: elaine.connolly@artscouncil.ie


Is é cuspóir na scéime seo ná líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa a chobhsú ar fud na tíre agus tacú leo.

Spriocdháta 

5.30 i.n. 1 Bealtaine 2014

TABHAIR FAOI DEARA LE DO THOIL: Ní mór iarratais a chur isteach ar shuíomh Gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon.

Seirbhísí ar líne

Sheol an Chomhairle Ealaíon suíomh Gréasáin nua i gcomhair seirbhísí ar líne le déanaí, rud a chuirfidh ar do chumas iarratais a sheoladh isteach go hiomlán ar líne.

Ní mór do gach iarratasóir suíomh gréasáin na seirbhísí ar líne a úsáid. Ní ghlacfar le hiarratais agus le doiciméadúchán tacaíochta i bhfoirm cruachóipe.

Beidh an fhuinneog maidir le hiarratas a dhéanamh ar líne ar oscailt an 1 Aibrean 2014.

Beidh ort clárú leis an suíomh ar dtús sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh ar líne. D’fhéadfadh suas le cúig lá a bheith i gceist sula ndéanfar do chlárúchán a dhearbhú agus ar an ábhar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá a luaithe agus is féidir.

Íoslódáil treoirlínte faoi dhámhachtainí

Chun cur síos shonraíocht an phoist a fháil, téigh le do thoil chuig:

Aimsigh uirlis mhaoinithe